Register zmlúv, objednávok a faktúr

Pri výbere typu dokumentu je potrebné po označení typu dokumentu stlačiť tlačítko vyhľadávania.

Pôvodný archív


Číslo (interné) dodatok 2 k zmluve č. 3154179
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 04.09.2012
Predmet dodatok č. 2 k nájomnej zmluve - úprava nájomného
Partner Milan Maruš
Cena 0 €

Číslo (interné) dodatok 2 k zmluve č. 3154315
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 05.09.2012
Predmet dodatok č. 2 k nájomnej zmluve - úprava nájomného
Partner Karolína Falatková
Cena 0 €

Číslo (interné) dodatok 4 k zmluve č. 3154074
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 05.09.2012
Predmet dodatok č. 4 k nájomnej zmluvy - úprava nájomného
Partner Marta Daniel Szabóová
Cena 0 €

Číslo (interné) dodatok 2 k zmluve č. 3154314
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 05.09.2012
Predmet dodatok č. 2 k nájomnej zmluve - úprava nájomného
Partner Ing. Zuzana Timkaničová
Cena 0 €

Číslo (interné) dodatok 1 k zmluve č. 3154419
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 05.09.2012
Predmet dodatok č. 1 k nájomnej zmluve - úprava nájomného
Partner Milena Leskovjanská - STATOR
Cena 0 €

Číslo (interné) dodatok 2 k zmluve z 24.8.1994
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 05.09.2012
Predmet dodatok č. 2 k nájomnej zmluve - úprava nájomného
Partner Ing. Pavel Kováč
Cena 0 €

Číslo (interné) dodatok 3 k zmluve z 31.8.2001
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 05.09.2012
Predmet dodatok č. 3 k nájomnej zmluve - úprava nájomného
Partner Agnesa Henczová
Cena 0 €

Číslo (interné) dodatok 2 k zmluve č. 3154411
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 06.09.2012
Predmet dodatok č. 2 k nájomnej zmluve - úprava nájomného
Partner Ing. Milan Kopta - IMK
Cena 0 €

Číslo (interné) dodatok 5 k zmluve č. 3154002
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 06.09.2012
Predmet dodatok č. 5 k nájomnej zmluve - úprava nájomného
Partner ISPA, s.r.o.
Cena 0 €

Číslo (interné) dodatok 3 k zmluve č. 3154117
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 06.09.2012
Predmet dodatok č. 3 k nájomnej zmluve - úprava nájomného
Partner Kávomaty, s.r.o.
Cena 0 €

Číslo (interné) dodatok 2 k zmluve č. 3154188
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 06.09.2012
Predmet dodatok č. 2 k nájomnej zmluve - úprava nájomného
Partner Eva Tkáčová
Cena 0 €

Číslo (interné) dodatok 2 k zmluve č. 3154187
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 06.09.2012
Predmet dodatok č. 2 k nájomnej zmluve - úprava nájomného
Partner Daniel Tkáč
Cena 0 €

Číslo (interné) dodatok 2 k zmluve č. 3154238
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 07.09.2012
Predmet dodatok č. 2 k nájomnej zmluve - úprava nájomného
Partner Emília Krestová, ros. Cselényiová
Cena 0 €

Číslo (interné) dodatok 1 k zmluve č. 3154174
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 07.09.2012
Predmet dodatok č. 1 k nájomnej zmluve - úprava nájomného
Partner Ing. Slavomíra Mareková
Cena 0 €

Číslo (interné) dodatok 1 k zmluve č. 3154501
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 10.09.2012
Predmet dodatok č. 1 k nájomnej zmluve - úprava nájomného
Partner Stavoprojekting, a.s.
Cena 0 €

Číslo (interné) dodatok 1 k zmluve č. 3154491
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 10.09.2012
Predmet dodatok č. 1 k nájomnej zmluve - úprava nájomného
Partner Stavoprojekting, a.s.
Cena 0 €

Číslo (interné) dodatok 2 k zmluve č. 3154173
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 10.09.2012
Predmet dodatok č. 2 k nájomnej zmluve - úprava nájomného
Partner Ing. Eva Skalická
Cena 0 €

Číslo (interné) dodatok 4 k zmluve č. 3154087
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 10.09.2012
Predmet dodatok č. 4 k nájomnej zmluve - úprava nájomného
Partner PaeDr. Martinček Alojz
Cena 0 €

Číslo (interné) dodatok 2 k zmluve č. 3154013
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 10.09.2012
Predmet dodatok č. 2 k nájomnej zmluve - úprava nájomného
Partner SR - Technická univerzita v Košiciach
Cena 0 €

Číslo (interné) dodatok 5 k zmluve č. 3154313
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 10.09.2012
Predmet dodatok č. 5 k nájomnej zmluve - úprava nájomného
Partner Agentúra GES, spol. s r.o.
Cena 0 €