Register zmlúv, objednávok a faktúr

Pri výbere typu dokumentu je potrebné po označení typu dokumentu stlačiť tlačítko vyhľadávania.

Pôvodný archív


Číslo (interné) dodatok 1 k zmluve č. 78/2012
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 21.12.2012
Predmet dodatok 1 k zmluve o dielo - naviac práce neobsiahnuté v ocenenom výkaze
Partner REALSTAV-Slovakia spol. s r.o.
Cena 5 043,70 €

Číslo (interné) 98/2012
Typ Zmluva o dielo
Dátum zverejnenia 31.12.2012
Predmet zmluva o dielo - výroba, výmena/osadenie drevených okien a parapetných dosiek - MKP
Partner Domino.sk, s.r.o.
Cena 23 840,00 €

Číslo (interné) 99/2012
Typ Zmluva o dielo
Dátum zverejnenia 31.12.2012
Predmet zmluva o dielo - dodávka a montáž úpravne tvrdosti úžitkovej vody - MKP
Partner Powel, s.r.o.
Cena 16 022,87 €

Číslo (interné) 100/2012
Typ Zmluva o dielo
Dátum zverejnenia 31.12.2012
Predmet zmluva o dielo - dodávka a montáž termoizolačného plastového krytu - MKP
Partner EkoSpektrum, s.r.o.
Cena 15 752,00 €

Číslo (interné) 101/2012
Typ Zmluva o dielo
Dátum zverejnenia 31.12.2012
Predmet zmluva o dielo č. 1251/ZK/2012 - meranie a regulácia VZT jednotiek - Mestská krytá plaváreň
Partner Klimatech Košice, s.r.o.
Cena 14 217,12 €

Číslo (interné) 2/2013
Typ Zmluva o poskytnutí služieb
Dátum zverejnenia 02.01.2013
Predmet zmluvy o poskytnutí služby - kuriérska služba
Partner
Cena 0 €

Číslo (interné) 94/2012
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 15.01.2013
Predmet o nájme nebytových priestorov - miestnosť č. 209
Partner Občianske združenie Divadlo Hudby
Cena 0 €

Číslo (interné) 84/2012
Typ Zmluva o spolupráci
Dátum zverejnenia 21.01.2013
Predmet zmluva o spolupráci
Partner Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta
Cena 0 €

Číslo (interné) 1/2013
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 21.01.2013
Predmet zmluva o nájme nebytových priestorov - radničná sála
Partner Divadlo NEON, oz.
Cena 0 €

Číslo (interné) 6/2013
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 04.02.2013
Predmet zmluva o nájme nebytových priestorov - miestnosť č. 210
Partner NICOTE, spol. s r.o.
Cena 0 €

Číslo (interné) 5/2013
Typ Zmluva o poskytnutí služieb
Dátum zverejnenia 08.02.2013
Predmet dodávka analytických, servisných a podporných prác a služieb pre informačné systémy MČ KE SM
Partner MicroCAD SYSTEMS, spol. s r.o.
Cena 0 €

Číslo (interné) 7/2013
Typ Zmluva o poskytnutí služieb
Dátum zverejnenia 11.02.2013
Predmet zmluva č. 13/0483/001 o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET
Partner ANTIK Telecom, s.r.o.
Cena 11,85 €

Číslo (interné) 4/2013
Typ Zmluva kúpna
Dátum zverejnenia 18.02.2013
Predmet pozemok parc.č 202/7
Partner MUDr. Zuzana Klímová
Cena 1 216,00 €

Číslo (interné) 8/2013
Typ Zmluva o spolupráci
Dátum zverejnenia 27.02.2013
Predmet zmluva o spolupráci - prehľad vyhlásených a pripravovaných výziev pre čerpanie prostriedkov z fondov EÚ, prehľad iných možných grantov
Partner NICOTE, spol. s r.o.
Cena 0 €

Číslo (interné) 9/2013
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 27.02.2013
Predmet zmluva o nájme nebytových priestorov - miestnosť č. 202
Partner Mária Rašková
Cena 81,48 €

Číslo (interné) 11/2013
Typ Zmluva kúpna
Dátum zverejnenia 04.03.2013
Predmet kúpna zmluva - tlačiareň
Partner Ing. Peter Lukáč
Cena 20,00 €

Číslo (interné) 12/2013
Typ Zmluva kúpna
Dátum zverejnenia 03.04.2013
Predmet kúpna zmluva - pozemok
Partner Ing. Jozef Sabol, Eva Sabolová
Cena 416,00 €

Číslo (interné) 13/2013
Typ Zmluva o poskytnutí služieb
Dátum zverejnenia 04.04.2013
Predmet poskytovanie ďalších služieb hliadkovej činnosti
Partner Mestká polícia mesta Košice
Cena 100,00 €

Číslo (interné) 16/2013
Typ Zmluva o dielo
Dátum zverejnenia 09.04.2013
Predmet zmluva o dielo č. R_64/2013 - právo používať aktuálne verzie aplikačného programového vybavenia - matriky, dochádzkový systém
Partner IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy
Cena 94,60 €

Číslo (interné) 15/2013
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 16.04.2013
Predmet nájomná zmluva - časť parcely č. 3788/1
Partner MVDr. Mariana Makó
Cena 1,95 €