Register zmlúv, objednávok a faktúr

Pri výbere typu dokumentu je potrebné po označení typu dokumentu stlačiť tlačítko vyhľadávania.

Pôvodný archív


Číslo (interné) FA 522/2020
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 05.11.2020
Predmet stravné lístky pre dôchodcov 500 ks
Partner Chmelan Milan
Cena 1 600,00 €

Číslo (interné) FA 521/2020
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 05.11.2020
Predmet vyčistenie komunikácie na Stromovej ul. od náletových drevín a iného odpadu
Partner Stredná odborná škola technická
Cena 3 394,08 €

Číslo (interné) FA 520/2020
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 05.11.2020
Predmet kancelárske potreby
Partner Alžbeta Elexová - REFLEX
Cena 200,64 €

Číslo (interné) FA 519/2020
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 05.11.2020
Predmet za služby mobilnej siete
Partner Orange Slovensko, a.s.
Cena 236,00 €

Číslo (interné) FA 518/2020
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 05.11.2020
Predmet finančné vysporiadanie
Partner Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Cena 405,67 €

Číslo (interné) FA 517/2020
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 05.11.2020
Predmet nákup pohonných hmôt
Partner SHELL Slovakia, s.r.o.
Cena 90,63 €

Číslo (interné) 88/2020
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 03.11.2020
Predmet nájomná zmluva č. 31/2020 - časť pozemku parc. č. 211, k. ú. Košice-Letná
Partner Peter Priesol
Cena 338,56 €

Číslo (interné) 87/2020
Typ Zmluva Iné
Dátum zverejnenia 03.11.2020
Predmet zmluva o výpožičke č. 20200409 uzatvorená podľa § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
Partner K 13 - Košické kultúrne centrá
Cena 637,44 €

Číslo (interné) 86/2020
Typ Zmluva Iné
Dátum zverejnenia 03.11.2020
Predmet zmluva o výpožičke č. 20200407 uzatvorená podľa § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
Partner K 13 - Košické kultúrne centrá
Cena 224,77 €

Číslo (interné) 85/2020
Typ Zmluva Dohoda
Dátum zverejnenia 03.11.2020
Predmet dohoda č. 20/41/012/92 uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 6 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Partner Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
Cena 0 €

Číslo (interné) 84/2020
Typ Zmluva Dohoda
Dátum zverejnenia 03.11.2020
Predmet dohoda č. 20/41/012/91 uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 6 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Partner Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
Cena 0 €

Číslo (interné) OB 207/2020
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 03.11.2020
Predmet stravné lístky pre dôchodcov 680 ks
Partner DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
Cena 2 720,00 €

Číslo (interné) 83/2020
Typ Zmluva darovacia
Dátum zverejnenia 02.11.2020
Predmet darovacia zmluva z 21.10.2020 - podpora prevádzkovania Mestskej krytej plavárne
Partner Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Cena 10 000,00 €

Číslo (interné) 82/2020
Typ Zmluva Dohoda
Dátum zverejnenia 30.10.2020
Predmet dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č. 2/2019 zo dňa 12.02.2019
Partner FUNTASTIC ENGLISH, jazyková škola
Cena 0 €

Číslo (interné) OB 206/2020
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 30.10.2020
Predmet servisný zásah (prepnutie VRV systému na zimnú prevádzku na vzduchotechnickej jednotke
Partner COLTBURG, s.r.o.
Cena 60,60 €

Číslo (interné) OB 205/2020
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 30.10.2020
Predmet spotrebný tovar na opravy
Partner Farby Kušnír, s. r. o.
Cena 583,21 €

Číslo (interné) 81/2020
Typ Zmluva Iné
Dátum zverejnenia 29.10.2020
Predmet zmluva o návratnej finančnej výpomoci č. 2020/128/2490
Partner Ministerstvo financií SR
Cena 38 410,00 €

Číslo (interné) 80/2020
Typ Zmluva Iné
Dátum zverejnenia 29.10.2020
Predmet zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu č. p. SITB-OO2-2020/001446-001
Partner Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Cena 0 €

Číslo (interné) FA 516/2020
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 29.10.2020
Predmet maliarske potreby
Partner Farby Kušnír, s. r. o.
Cena 583,21 €

Číslo (interné) FA 515/2020
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 29.10.2020
Predmet dezinfekcia rúk TravelMate 105 ml 50 ks
Partner DARKMAN
Cena 177,45 €