Register zmlúv, objednávok a faktúr

Pri výbere typu dokumentu je potrebné po označení typu dokumentu stlačiť tlačítko vyhľadávania.

Pôvodný archív


Číslo (interné) 67/2012
Typ Zmluva Iné
Dátum zverejnenia 19.10.2012
Predmet čiastočná kompenzácia vynaložených finančných prostriedkov do majetku MKP
Partner Janette Körösi SOLÁRIUM
Cena 450,00 €

Číslo (interné) 61/2012
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 23.10.2012
Predmet nájomná zmluva - časť pozemku za účelom výstavby verejného osvetlenia a parkoviska na Tatranskej ulici v KE
Partner SBD I Košice
Cena 1,00 €

Číslo (interné) dohoda k zmluve č. 3154286
Typ Zmluva Dohoda
Dátum zverejnenia 25.10.2012
Predmet dohoda z 4.10.2012 o splátkach
Partner ŠK ČH HORNETS
Cena 6 481,95 €

Číslo (interné) dohoda k zmluve č. 3154468
Typ Zmluva Dohoda
Dátum zverejnenia 25.10.2012
Predmet dohoda z 4.10.2012 o splátkach
Partner ŠK ČH HORNETS
Cena 14 430,25 €

Číslo (interné) 80/2012
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 02.11.2012
Predmet zmluvy o nájme nebytových priestorov - miestnosť č. 32 v objekte miestneho úradu Hviezdoslavova 7, Košice
Partner RNDr. Štefan Adamišin
Cena 62,38 €

Číslo (interné) 81/2012
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 02.11.2012
Predmet nájomná zmluva č. 2012002314 - pozemky o výmere 43 m2
Partner Mesto Košice
Cena 1,00 €

Číslo (interné) 82/2012
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 02.11.2012
Predmet nájomná zmluva č. 2012002315 - pozemky o výmere 8436 m2
Partner Mesto Košice
Cena 1,00 €

Číslo (interné) 86/2012
Typ Zmluva o poskytnutí služieb
Dátum zverejnenia 12.11.2012
Predmet zmluva č. 20120801 o poskytovaní architektonických služieb - športový areál na ul. Laca Novomeského
Partner Ing. arch. Ivan Rozdobuďko
Cena 5 000,00 €

Číslo (interné) 85/2012
Typ Zmluva Iné
Dátum zverejnenia 13.11.2012
Predmet vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné a stavebné konanie - "Rozšírenie parkovacích miest vo dvore Pajorova, Letná, Zimná a Jarná v Košiciach"
Partner KApAR, s.r.o.
Cena 1 560,00 €

Číslo (interné) 87/2012
Typ Zmluva o dielo
Dátum zverejnenia 21.11.2012
Predmet verejné osvetlenie chodníka na Pajorovej ulici
Partner ELTODO OSVETLENIE, s.r.o.
Cena 3 560,56 €

Číslo (interné) 89/2012
Typ Zmluva Iné
Dátum zverejnenia 21.11.2012
Predmet zmluva o úložkách z 21.11.2012
Partner Slovenská sporiteľňa, a.s.
Cena 0 €

Číslo (interné) 83/2012
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 22.11.2012
Predmet zmluva o prenájme reklamnej plochy
Partner Agentúra 113, s.r.o.
Cena 0 €

Číslo (interné) 88/2012
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 22.11.2012
Predmet o nájme nebytových priestorov - miestnosť č. 33 a 34
Partner Agentúra 113, s.r.o.
Cena 121,80 €

Číslo (interné) 91/2012
Typ Zmluva o dielo
Dátum zverejnenia 28.11.2012
Predmet zmluva o dielo - Verejné osvetlenie parkoviska na Tatranskej ulici"
Partner ELTODO OSVETLENIE, s.r.o.
Cena 3 635,37 €

Číslo (interné) 92/2012
Typ Zmluva o poskytnutí služieb
Dátum zverejnenia 29.11.2012
Predmet zmluva č. 3291/2012 o dodávke elektriny
Partner MAGNA E.A., s.r.o.
Cena 0 €

Číslo (interné) 93/2012
Typ Zmluva o poskytnutí služieb
Dátum zverejnenia 30.11.2012
Predmet zmluva č. 12/2012 o poskytovaní čistiacich, upratovacích prác
Partner SAWBAC Slovensko, a.s.
Cena 979,16 €

Číslo (interné) 95/2012
Typ Zmluva o poskytnutí služieb
Dátum zverejnenia 05.12.2012
Predmet rámcová zmluva - papier a kancelárske potreby
Partner Alžbeta Elexová - REFLEX
Cena 0 €

Číslo (interné) 90/2012
Typ Zmluva o spolupráci
Dátum zverejnenia 06.12.2012
Predmet zmluva o spolupráci
Partner Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení
Cena 0 €

Číslo (interné) 97/2012
Typ Zmluva o dielo
Dátum zverejnenia 17.12.2012
Predmet zmluva o dielo - výroba a výmena/osadenie drevených okien a parapetných dosiek
Partner Domino.sk, s.r.o.
Cena 15 400,00 €

Číslo (interné) 96/2012
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 19.12.2012
Predmet prenájom priečelia schodov budovy MKP za účelom umiestnenia reklamného banera
Partner Tomi centrum, s.r.o.
Cena 1 200,00 €