Register zmlúv, objednávok a faktúr

Pri výbere typu dokumentu je potrebné po označení typu dokumentu stlačiť tlačítko vyhľadávania.

Pôvodný archív


Číslo (interné) FA 540/2019
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 10.10.2019
Predmet 160 ks štartovacích čísel samonalepovacích na akciu "Beh o pohár starostu MČ KE SM"
Partner Hi-Reklama, s.r.o.
Cena 86,40 €

Číslo (interné) FA 534/2016
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 21.11.2016
Predmet dodávka tepla a TÚV za 10/2016
Partner TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, spol. s r.o.
Cena 6 766,85 €

Číslo (interné) FA 568/2019
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 17.10.2019
Predmet kancelársky materiál
Partner Alžbeta Elexová - REFLEX
Cena 287,39 €

Číslo (interné) OB 223/2016
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 01.12.2016
Predmet kancelársky materiál
Partner Alžbeta Elexová - REFLEX
Cena 373,16 €

Číslo (interné) FA 591/2019
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 28.10.2019
Predmet vodné a stočné za obdobie 16.07.2019 - 15,10.2019 - vyúčtovanie
Partner Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Cena 594,02 €

Číslo (interné) FA 574/2016
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 09.12.2016
Predmet činnosť na úseku BOZP a OPP za 11/2016
Partner EVIL, s.r.o.
Cena 263,44 €

Číslo (interné) FA 612/2019
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 11.11.2019
Predmet Digitálny IP BOSCH kamerový systém, objekty: Löfflerova č. 5,9, Thurzova č. 4,12, Jiskrova č. 13
Partner GALARMTECH spol. s r.o.
Cena 26 826,38 €

Číslo (interné) FA 596/2016
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 21.12.2016
Predmet spotreba SV v objekte Hviezdoslavova 7 za 11/2016
Partner TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, spol. s r.o.
Cena 82,21 €

Číslo (interné) FA 643/2019
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 25.11.2019
Predmet dodávka elektriny - preplatok
Partner Pow-en a.s.
Cena 34,38 €

Číslo (interné) OB 4/2017
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 10.01.2017
Predmet stravné lístky
Partner Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice
Cena 3 250,00 €

Číslo (interné) FA 660/2019
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 02.12.2019
Predmet pracovné kalendáre, diáre na rok 2020
Partner Alžbeta Elexová - REFLEX
Cena 181,20 €

Číslo (interné) OB 6/2017
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 11.01.2017
Predmet zabezpečenie činnosti stavebného dozora pre akciu: Rozšírenie materských škôl v pôsobnosti MČ KE SM (MŠ Park Angelinum) po dobu realizácie stavby
Partner TESTAV spol. s r.o.
Cena 1 248,00 €

Číslo (interné) FA 683/2019
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 12.12.2019
Predmet zatrávnenie plôch na ul. Masarykova, Tatranská
Partner Správa mestskej zelene v Košiciach
Cena 493,31 €

Číslo (interné) FA 28/2017
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 02.02.2017
Predmet nákup - občerstvenie - rokovania volených orgánov
Partner METRO Cash & Carry SR, s.r.o.
Cena 73,69 €

Číslo (interné) OB 270/2019
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 19.12.2019
Predmet preloženie a oprava dom. tel. pobočiek v kaceláriách objektu MÚ
Partner Cassmont, s.r.o.
Cena 121,79 €

Číslo (interné) FA 52/2017
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 10.02.2017
Predmet dodávka elektriny - preplatok
Partner Pow-en a.s.
Cena 13,08 €

Číslo (interné) FA 2/2020
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 13.01.2020
Predmet dodávka elektriny
Partner Pow-en a.s.
Cena 139,69 €

Číslo (interné) FA 751/2019
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 22.01.2020
Predmet dodávka elektriny - preplatok
Partner Pow-en a.s.
Cena 17,60 €

Číslo (interné) FA 99/2017
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 10.03.2017
Predmet čistiace a upratovacie práce v mesiaci 02/2017
Partner MYLADY s.r.o.
Cena 600,00 €

Číslo (interné) FA 35/2020
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 07.02.2020
Predmet poradenstvo k procesu zapojenia sa do výziev z národných a európskych štrukturálnych fondov alebo dotácií za mesiac 12/2019
Partner MEDIINVEST Consulting s. r. o.
Cena 240,00 €