Register zmlúv, objednávok a faktúr

Pri výbere typu dokumentu je potrebné po označení typu dokumentu stlačiť tlačítko vyhľadávania.

Pôvodný archív


Číslo (interné) FA 341/2019
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 25.06.2019
Predmet poskytnutie zľavy v zmysle sadzobníka autorských odmien za používanie hudobných diel
Partner SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva
Cena -18,00 €

Číslo (interné) FA 340/2019
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 25.06.2019
Predmet diplomy "Spev beh hraníc", grafická a tlačová príprava
Partner BEKI Desing, s. r. o.
Cena 63,12 €

Číslo (interné) FA 339/2019
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 25.06.2019
Predmet vystúpenie v rámci program Staromestské kultúrne leto 2019 dňa 12.06.2019 na Dominikánskom námestí
Partner Jantárový štvorlístok o. z.
Cena 300,00 €

Číslo (interné) FA 338/2019
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 25.06.2019
Predmet Huawei P30 Lite white
Partner Orange Slovensko, a.s.
Cena 9,00 €

Číslo (interné) OB 141/2019
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 24.06.2019
Predmet stravné lístky pre dôchodcov
Partner Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice
Cena 2 500,00 €

Číslo (interné) OB 140/2019
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 24.06.2019
Predmet vyhotovenie projektovej dokumentácie k prípojke vody a kanalizácie k toaletám na Hradbovej ulici
Partner Ing. Emil Popovič
Cena 200,00 €

Číslo (interné) FA 337/2019
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 24.06.2019
Predmet prenájom bowlingových dráh, strava a občerstvenie na akciu Športový deň zamestnancov
Partner Conex trade s. r. o.
Cena 643,09 €

Číslo (interné) 102/2019
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 20.06.2019
Predmet nájomná zmluva č. 32/2019, prenájom časti pozemku parc. č. 3507/27, k.ú. Košice-Huštáky, radová garáž
Partner Ing. Danka Gerendová, Miroslav Buchala, Ing. Marce
Cena 132,80 €

Číslo (interné) 101/2019
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 20.06.2019
Predmet nájomná zmluva č. 31/2019, prenájom časti pozemku parc. č. 202/53, k.ú. Košice-Letná, radová garáž
Partner Jiřina Tőrőková
Cena 279,68 €

Číslo (interné) 100/2019
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 20.06.2019
Predmet nájomná zmluva č. 30/2019, prenájom časti pozemku parc. č. 3802/68, k.ú. Košice-Huštáky, radová garáž
Partner MUDr. Jozef Kropáč, RNDr. Katarína Kropáčová
Cena 104,84 €

Číslo (interné) OB 139/2019
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 20.06.2019
Predmet demontáž technológie, presun káblov, monťáž technológie, zapojenie a preskúšanie
Partner MÚRCASS
Cena 577,75 €

Číslo (interné) OB 138/2019
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 20.06.2019
Predmet oprava oplotenia stanovišťa kontajnerov Floriánska 2-14 vrátane osadenia konzol a ostnatého drôtu
Partner O.P.R., s.r.o.
Cena 995,93 €

Číslo (interné) FA 336/2019
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 20.06.2019
Predmet dodávka tepla a TÚV za 5/2019
Partner TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, spol. s r.o.
Cena 5 663,53 €

Číslo (interné) FA 335/2019
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 20.06.2019
Predmet spotreba SV v objekte Hviezdoslavova 7 za 5/2019
Partner TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, spol. s r.o.
Cena 323,39 €

Číslo (interné) 99/2019
Typ Zmluva o poskytnutí služieb
Dátum zverejnenia 20.06.2019
Predmet zmluva o servisnej službe č. 322940 - dodávka toaletného materiálu (Hradbová 9)
Partner ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.
Cena 51,76 €

Číslo (interné) OB 137/2019
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 19.06.2019
Predmet grafická príprava, tlač 18 ks diplomov na súťaž Spev bez hraníc 2019 a plagátov 50 ks
Partner BEKI Desing, s. r. o.
Cena 63,12 €

Číslo (interné) OB 136/2019
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 19.06.2019
Predmet lektorovanie divadelného súboru Milénium - 08/2019
Partner Program s.r.o. - Gejza Tóth
Cena 120,00 €

Číslo (interné) OB 135/2019
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 19.06.2019
Predmet lektorovanie divadelného súboru Milénium - 07/2019
Partner Program s.r.o. - Gejza Tóth
Cena 120,00 €

Číslo (interné) OB 134/2019
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 19.06.2019
Predmet prenájom zariadenia, obsluha hlasovacieho zariadenia, vyhotovenie videonahrávky a online prenos na internet na 27.06.2019
Partner A.S. Partner, s.r.o.
Cena 660,00 €

Číslo (interné) FA 334/2019
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 19.06.2019
Predmet plagát "upratovania jún" 50 ks, grafická príprava
Partner BEKI Desing, s. r. o.
Cena 25,92 €