Register zmlúv, objednávok a faktúr

Pri výbere typu dokumentu je potrebné po označení typu dokumentu stlačiť tlačítko vyhľadávania.

Pôvodný archív


Číslo (interné) 676/2012
Typ Zmluva Iné
Dátum zverejnenia 11.06.2012
Predmet zmluva č. 115/2012 o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz
Partner Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom
Cena 216,00 €

Číslo (interné) 687/2012
Typ Zmluva Iné
Dátum zverejnenia 13.06.2012
Predmet servisná zmluva č. JG - 38/2012
Partner Vecon spol. s r.o.
Cena 0 €

Číslo (interné) 688/2012
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 14.06.2012
Predmet nájomná zmluva č. 46/2012 - prenájom časti zábradlia vonkajšieho balkóna
Partner MARKOVICOVA - MARKA, reklama výroba a distribúcie
Cena 300,00 €

Číslo (interné) 698/2012
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 15.06.2012
Predmet dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3154506/MAJ
Partner Peter Mišík
Cena 0 €

Číslo (interné) 699/2012
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 18.06.2012
Predmet dodatok č. 1 k zmluve o nájme č. 8/2012
Partner Cirkev Essénsko - Kresťanská
Cena 0 €

Číslo (interné) 710/2012
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 20.06.2012
Predmet nájomná zmluva č. 60/2012 - prenájom časti steny vonkajšieho murovaného plotu MKP
Partner Leopard production s.r.o.
Cena 3,27 €

Číslo (interné) 726/2012
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 28.06.2012
Predmet nájomná zmluva č. 62/2012 - 1 ks predajného zariadenia v areále MKP
Partner Valéria Šimonová - ZELOVOC VALIKA
Cena 296,00 €

Číslo (interné) 728/2012
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 29.06.2012
Predmet nájomná zmluva č. 65/2012 - umiestnenie 2 ks predajného stánku na občerstvenie (MKP)
Partner ALDI, s.r.o.
Cena 105,00 €

Číslo (interné) 729/2012
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 29.06.2012
Predmet nájomná zmluva č. 63/2012 o prenájme bazéna
Partner Stredisko štátnej športovej reprezentácie Minister
Cena 42 900,00 €

Číslo (interné) 730/2012
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 03.07.2012
Predmet mluva č. 64/2012 - prenájom majetku mesta Košice - pozemky
Partner Mesto Košice
Cena 0 €

Číslo (interné) 760/2012
Typ Zmluva kúpna
Dátum zverejnenia 04.07.2012
Predmet kúpna zmluva č. 66/2012 - mobilný telefón
Partner Jozef Kovalčík
Cena 1,00 €

Číslo (interné) 765/2012
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 10.07.2012
Predmet dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 3154488
Partner J&J Cassovia, s.r.o.
Cena 0 €

Číslo (interné) 766/2012
Typ Zmluva Dohoda
Dátum zverejnenia 11.07.2012
Predmet dohoda z 11.7.2012 o splátkach k zmluve č. 3154485
Partner MV MEDIA, s.r.o.
Cena 1 535,72 €

Číslo (interné) 796/2012
Typ Zmluva Dohoda
Dátum zverejnenia 17.07.2012
Predmet dohoda o vzájomnom započítaní pohľadávok
Partner Etela Vavrinčíková
Cena 6 717,56 €

Číslo (interné) dodatok 1 k zmluve č. 42/2012
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 23.07.2012
Predmet dodatok 1 k nájomnej zmluve
Partner EDUCA, n.o.
Cena 0 €

Číslo (interné) dodatok 2 k zmluve č. 3154499
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 23.07.2012
Predmet dodatok 2 k nájomnej zmluve
Partner EDUCA, n.o.
Cena 0 €

Číslo (interné) 69/2012
Typ Zmluva Iné
Dátum zverejnenia 26.07.2012
Predmet zmluva č. 2012001591 o zverejní majetku mesta do správy
Partner Mesto Košice
Cena 0 €

Číslo (interné) dohoda k zmluve č. 3154488
Typ Zmluva Dohoda
Dátum zverejnenia 01.08.2012
Predmet dohoda o splátkach z 1.8.2012
Partner J&J Cassovia, s.r.o.
Cena 4 000,00 €

Číslo (interné) 71/2012
Typ Zmluva Iné
Dátum zverejnenia 01.08.2012
Predmet o finančnej spoluúčasti z 16.7.2012 - oprava chodníkov a výtlkov na území MČ KE SM
Partner Mesto Košice
Cena 0 €

Číslo (interné) dohoda z 2.8.2012
Typ Zmluva Dohoda
Dátum zverejnenia 03.08.2012
Predmet dohoda o splátkach
Partner Športový klub Polície Košice
Cena 14 749,59 €