Register zmlúv, objednávok a faktúr

Pri výbere typu dokumentu je potrebné po označení typu dokumentu stlačiť tlačítko vyhľadávania.

Pôvodný archív


Číslo (interné) 729/2012
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 29.06.2012
Predmet nájomná zmluva č. 63/2012 o prenájme bazéna
Partner Stredisko štátnej športovej reprezentácie Minister
Cena 42 900,00 €

Číslo (interné) 687/2012
Typ Zmluva Iné
Dátum zverejnenia 13.06.2012
Predmet servisná zmluva č. JG - 38/2012
Partner Vecon spol. s r.o.
Cena 0 €

Číslo (interné) 67/2011
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 01.12.2011
Predmet zmluva č. 3154512/MAJ o nájme dreveného stánku
Partner Mgr. Ivan Staš
Cena 475,00 €

Číslo (interné) 47/2011
Typ Zmluva o dielo
Dátum zverejnenia 03.08.2011
Predmet zmluva o dielo č. 2/8/2011 na prípravu a realizáciu prác - rekonštrukcia elektroinštalácie MŠ Rumanova
Partner HNT, s.r.o.
Cena 4 870,97 €

Číslo (interné) 53/2011
Typ Zmluva Dohoda
Dátum zverejnenia 27.09.2011
Predmet dohoda o zrušení zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 3154385
Partner Ing. Tomáš Mrnka - MIT
Cena 0 €

Číslo (interné) 99/2012
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 31.01.2012
Predmet nájomná zmluva č. 9/2012 - umiestnenie reklamného zariadenia na MKP
Partner MARKOVICOVA - MARKA, reklama výroba a distribúcie
Cena 292,77 €

Číslo (interné) 182/2012
Typ Zmluva o poskytnutí služieb
Dátum zverejnenia 22.02.2012
Predmet zmluva č. 25/2012 o poskytnutí služieb športového zariadenia slúžiaceho na rekondíciu a regeneráciu
Partner AXASOFT, a.s.
Cena 0 €

Číslo (interné) 69/2012
Typ Zmluva Iné
Dátum zverejnenia 26.07.2012
Predmet zmluva č. 2012001591 o zverejní majetku mesta do správy
Partner Mesto Košice
Cena 0 €

Číslo (interné) 71/2012
Typ Zmluva Iné
Dátum zverejnenia 01.08.2012
Predmet o finančnej spoluúčasti z 16.7.2012 - oprava chodníkov a výtlkov na území MČ KE SM
Partner Mesto Košice
Cena 0 €

Číslo (interné) 72/2012
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 14.08.2012
Predmet zmluva o nájme nebytových priestorov
Partner Ing. Radoslav Albrecht - RADOSŤ
Cena 869,76 €

Číslo (interné) 74/2012
Typ Zmluva o poskytnutí služieb
Dátum zverejnenia 14.08.2012
Predmet zmluva na zabezpečenie činností na úseku BOZP
Partner EVIL, s.r.o.
Cena 242,40 €

Číslo (interné) 73/2012
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 16.08.2012
Predmet zmluva o nájme nebytových priestorov
Partner EuroGeo CADaster, s.r.o.
Cena 1 016,04 €

Číslo (interné) 75/2012
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 11.09.2012
Predmet nájomná zmluva - pozemok pod garážou
Partner Ingrid Dulková, r. Balážová
Cena 0 €

Číslo (interné) 76/2012
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 14.09.2012
Predmet nájomná zmluva - prenájom časti vonkajšej plochy - ochranný múr pred MKP - umiestnenie reklamy
Partner EN - SECURITY SYSTEMS
Cena 336,08 €

Číslo (interné) 77/212
Typ Zmluva o dielo
Dátum zverejnenia 18.09.2012
Predmet zmluva o dielo - udržiavace práce pri obnove mestského opevnenia Hradbová ulica v Košiciach
Partner Pavol Kopeščanský
Cena 6 530,00 €

Číslo (interné) 70/2012
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 24.09.2012
Predmet nebytový priestor - miestnosť č. 35
Partner Jaroslav Dvorský
Cena 499,50 €

Číslo (interné) 79/2012
Typ Zmluva o spolupráci
Dátum zverejnenia 27.09.2012
Predmet zmluva o spolupráci č. 70/1010/2012-SPOL- rozšírenie spolupráce, prenosu vedomosti a teoretických poznatkov
Partner SR - Technická univerzita v Košiciach
Cena 0 €

Číslo (interné) 3153981
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 03.10.2012
Predmet zmluva o nájme nebytových priestorov a službách spojených s ich užívaním - úplné znenie
Partner Alexandra Ondrašovičová - FLIPPER
Cena 950,00 €

Číslo (interné) 3154053
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 03.10.2012
Predmet nájomná zmluva - nebytové priestory v objekte Mestskej krytej plavárne
Partner Renáta Baltová
Cena 1 661,42 €

Číslo (interné) 78/2012
Typ Zmluva o dielo
Dátum zverejnenia 03.10.2012
Predmet zmluva o dielo - rozšírenie parkovacích miest na Magurskej ulici v Košiciach
Partner REALSTAV-Slovakia spol. s r.o.
Cena 12 100,00 €