Register zmlúv, objednávok a faktúr

Pri výbere typu dokumentu je potrebné po označení typu dokumentu stlačiť tlačítko vyhľadávania.

Pôvodný archív


Číslo (interné) FA 233/2017
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 24.05.2017
Predmet dohľadový audit - ISO 9001:2008
Partner SGS Slovakia spol. s r.o.
Cena 714,00 €

Číslo (interné) FA 88/2014
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 17.03.2014
Predmet toaletné potreby
Partner CWS-boco Slovensko, s.r.o.
Cena 458,64 €

Číslo (interné) FA 255/2017
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 09.06.2017
Predmet činnosť na úseku BOZP a OPP za 05/2017
Partner EVIL, s.r.o.
Cena 263,44 €

Číslo (interné) FA 116/2014
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 03.04.2014
Predmet rozúčtovanie médií na MÚ pre nájomcov za rok 2013
Partner Ing. Marcela Hajduová - IT&COMM
Cena 1 000,00 €

Číslo (interné) FA 277/2017
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 22.06.2017
Predmet prevedené stavebné práce na stavbe "Prístavba budovy materskej školy"
Partner HOLLSTAV, s.r.o.
Cena 47 859,91 €

Číslo (interné) OB 41/2014
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 14.04.2014
Predmet výsadba červených muškátov
Partner Správa mestskej zelene v Košiciach
Cena 60,00 €

Číslo (interné) FA 300/2017
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 10.07.2017
Predmet adaptér pre HP LJ
Partner MicroCAD SYSTEMS, spol. s r.o.
Cena 78,00 €

Číslo (interné) FA 159/2014
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 30.04.2014
Predmet nákup pohonných hmôt
Partner SHELL Slovakia, s.r.o.
Cena 74,06 €

Číslo (interné) FA 328/2017
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 13.07.2017
Predmet audit konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2016
Partner AUDIT-LD, s.r.o.
Cena 600,00 €

Číslo (interné) FA 185/2014
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 15.05.2014
Predmet pramenitá voda
Partner MINERÁLNE VODY, a.s.
Cena 48,00 €

Číslo (interné) FA 348/2017
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 24.07.2017
Predmet nákup pohonných hmôt -súhrnné vyúčtovanie
Partner SHELL Slovakia, s.r.o.
Cena 61,45 €

Číslo (interné) FA 210/2014
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 26.05.2014
Predmet výsadba muškátov
Partner Správa mestskej zelene v Košiciach
Cena 57,97 €

Číslo (interné) FA 373/2017
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 09.08.2017
Predmet prepojenie kamery Park Drevný trh a Stará baštová - MsP magistrát
Partner ANTIK Telecom, s.r.o.
Cena 84,00 €

Číslo (interné) FA 234/2014
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 13.06.2014
Predmet obsluha hlasovacieho zariadenia a vyhotovenie videozáznamu z 21. riadneho zasadnutia MiZ MČ KE SM dňa 9.6.2014
Partner A.S. Partner, s.r.o.
Cena 250,00 €

Číslo (interné) FA 398/2017
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 21.08.2017
Predmet inzeria v Košický Korzár Večer - zamestananie ponúka
Partner Petit Press a.s., divízia východ, o.z.
Cena 42,00 €

Číslo (interné) OB 84/2014
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 27.06.2014
Predmet predstavenie Ako išlo vajce na vandrovku v rámci Staromestského kultúrneho leta dňa 12.8.2014
Partner Bábkové divadlo BABADLO
Cena 250,00 €

Číslo (interné) FA 413/2017
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 08.09.2017
Predmet nákup pohonných hmôt
Partner SHELL Slovakia, s.r.o.
Cena 50,47 €

Číslo (interné) FA 274/2014
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 21.07.2014
Predmet stravné lístky
Partner Chmelan Milan
Cena 6 000,00 €

Číslo (interné) OB 153/2017
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 21.09.2017
Predmet štartovacie čísla na podujatie "Beh o pohár starostu MČ KE SM"
Partner Hi-Reklama, s.r.o.
Cena 67,88 €

Číslo (interné) OB 113/2014
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 22.07.2014
Predmet kancelárske potreby
Partner Alžbeta Elexová - REFLEX
Cena 242,01 €