Register zmlúv, objednávok a faktúr

Pri výbere typu dokumentu je potrebné po označení typu dokumentu stlačiť tlačítko vyhľadávania.

Pôvodný archív


Číslo (interné) FA 418/2018
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 18.09.2018
Predmet natieračské práce - Kancelária prezidenta SR
Partner Rocass, s.r.o.
Cena 189,00 €

Číslo (interné) FA 364/2015
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 11.09.2015
Predmet vyúčtovanie DPH k preddavkovej faktúre
Partner TREND Representative, s.r.o.
Cena 0 €

Číslo (interné) FA 439/2018
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 03.10.2018
Predmet za služby mobilnej siete
Partner Orange Slovensko, a.s.
Cena 238,96 €

Číslo (interné) FA 386/2015
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 24.09.2015
Predmet rozšírenie licencie ESET do 16.9.2016
Partner eSOLUTIONS s.r.o.
Cena 576,00 €

Číslo (interné) OB 179/2018
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 08.10.2018
Predmet tlač tržných lístkov
Partner CC CREATIVE s.r.o.
Cena 108,00 €

Číslo (interné) OB 141/2015
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 06.10.2015
Predmet zámok vrátový, zatvárač
Partner Ing. Ivan Trnovský
Cena 127,00 €

Číslo (interné) FA 485/2018
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 24.10.2018
Predmet vyúčtovanie trov exekúcie
Partner JUDr. Lenka Borovská
Cena 14,46 €

Číslo (interné) FA 435/2015
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 15.10.2015
Predmet toaletná kabína - servis
Partner TOI TOI and DIXI, s.r.o.
Cena 42,00 €

Číslo (interné) OB 202/2018
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 09.11.2018
Predmet priestorové vytýčenie podzemných siete na Braniskovej v Košiciach pre výstavbu polopodzemných kontajnerov
Partner ANTIK Telecom, s.r.o.
Cena 80,00 €

Číslo (interné) FA 456/2015
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 04.11.2015
Predmet vyúčtovanie odmeny - stanovenie hodnoty budovy na parc.č. 2209 súp. číslo1531
Partner Ing. Ján Novotňak
Cena 440,00 €

Číslo (interné) FA 531/2018
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 21.11.2018
Predmet požičovné drevených stánkov
Partner Kultobin, spol. s r.o.
Cena 405,60 €

Číslo (interné) FA 479/2015
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 11.11.2015
Predmet prenájom kancelárskeho kontajnera - za mesiac 10/2015
Partner Bautechnik Služby spol. s r.o.
Cena 89,28 €

Číslo (interné) FA 555/2018
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 04.12.2018
Predmet analytické, servisné a podporné práce a služby pre informačné systémy za 11/2018
Partner MicroCAD SYSTEMS, spol. s r.o.
Cena 780,00 €

Číslo (interné) FA 505/2015
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 20.11.2015
Predmet herné zariadenie - detské ihrisko L. Novomeského
Partner Playsystem, s.r.o.
Cena 6 496,80 €

Číslo (interné) FA 574/2018
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 11.12.2018
Predmet mesačný poplatok - VPN EÚ
Partner Orange Slovensko, a.s.
Cena -23,94 €

Číslo (interné) FA 534/2015
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 07.12.2015
Predmet vertikálna žalúzia
Partner Ján Heske - HESKE
Cena 146,40 €

Číslo (interné) OB 240/2018
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 20.12.2018
Predmet zdravotný dozor na akciu "Oprášme korčule" v termínoch 24.12. a 28.12.2018
Partner Slovenský Červený kríž, ÚzS Košice-mesto
Cena 120,00 €

Číslo (interné) OB 196/2015
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 16.12.2015
Predmet montáž koliesok na klavír
Partner Mária Bujnovská - Gold Piano Service
Cena 210,88 €

Číslo (interné) FA 629/2018
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 10.01.2019
Predmet príprava animačného programu s maskotmi dňa 24.12 a 28.12.2018
Partner MONTESSO s.r.o.
Cena 320,00 €

Číslo (interné) OB 200/2015
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 05.01.2016
Predmet zabezpečenie čistiacich a upratovacích prác na MÚ v mesiaci 01/2016
Partner MYLADY s.r.o.
Cena 600,00 €