Register zmlúv, objednávok a faktúr

Pri výbere typu dokumentu je potrebné po označení typu dokumentu stlačiť tlačítko vyhľadávania.

Pôvodný archív


Číslo (interné) FA 394/2015
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 29.09.2015
Predmet toaletný materiál
Partner CWS-boco Slovensko, s.r.o.
Cena 458,64 €

Číslo (interné) OB 185/2018
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 01.11.2018
Predmet lektorovanie divadelného súboru Milénium - 11/2018
Partner Program s.r.o. - Gejza Tóth
Cena 120,00 €

Číslo (interné) FA 420/2015
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 13.10.2015
Predmet núdzové otvorenie dverí
Partner Ľubomír Krukó
Cena 36,00 €

Číslo (interné) FA 491/2018
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 29.10.2018
Predmet kancelársky materiál
Partner Alžbeta Elexová - REFLEX
Cena 154,57 €

Číslo (interné) FA 443/2015
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 27.10.2015
Predmet grafika Staromestské listy 6/2015
Partner G & R, s.r.o.
Cena 70,00 €

Číslo (interné) FA 506/2018
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 12.11.2018
Predmet KORWIN - podpora
Partner DATALAN, a.s.
Cena 444,00 €

Číslo (interné) OB 159/2015
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 28.10.2015
Predmet stravné lístky
Partner Viera Janigová
Cena 1 400,00 €

Číslo (interné) FA 535/2018
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 23.11.2018
Predmet autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel
Partner SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva
Cena 19,20 €

Číslo (interné) FA 487/2015
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 13.11.2015
Predmet zmena popisu informačnej tabule
Partner Reklama a média s.r.o.
Cena 63,00 €

Číslo (interné) OB 226/2018
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 04.12.2018
Predmet kancelársky materiál
Partner Alžbeta Elexová - REFLEX
Cena 52,74 €

Číslo (interné) FA 514/2015
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 26.11.2015
Predmet predplatné za publikáciu "Personálny a mzdový poradca podnikateľa" - ročník 2016
Partner Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Cena 0 €

Číslo (interné) FA 579/2018
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 11.12.2018
Predmet odmena za poskytovanie právnych služieb
Partner JUDr. Patrik Holinga s.r.o.
Cena 300,00 €

Číslo (interné) FA 538/2015
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 09.12.2015
Predmet poskytnutie bezpečnostnej služby
Partner O.M.O., s.r.o.
Cena 1 663,20 €

Číslo (interné) FA 606/2018
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 21.12.2018
Predmet posypová soľ
Partner VODÁR, spol. s r.o.
Cena 54,00 €

Číslo (interné) FA 559/2015
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 21.12.2015
Predmet toaletný materiál
Partner CWS-boco Slovensko, s.r.o.
Cena 458,64 €

Číslo (interné) FA 6/2019
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 10.01.2019
Predmet posypová soľ
Partner VODÁR, spol. s r.o.
Cena 79,20 €

Číslo (interné) FA 1/2016
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 07.01.2016
Predmet stravné lístky
Partner DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
Cena 2 000,00 €

Číslo (interné) FA 16/2019
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 17.01.2019
Predmet dodávka elektriny
Partner Pow-en a.s.
Cena 129,20 €

Číslo (interné) FA 8/2016
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 22.01.2016
Predmet odstránenie poruchy
Partner VICTOR BUSINESS DATA, s.r.o.
Cena 46,01 €

Číslo (interné) FA 33/2019
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 30.01.2019
Predmet servisná prehliadka zdvíhacieho zariadenia: šikmá schodisková plošina
Partner VELCON, spol. s r.o.
Cena 114,00 €