Register zmlúv, objednávok a faktúr

Pri výbere typu dokumentu je potrebné po označení typu dokumentu stlačiť tlačítko vyhľadávania.

Pôvodný archív


Číslo (interné) 372/2012
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 30.03.2012
Predmet dodatok č. 2 k nájomnej zmluve č. 3154368/MAJ
Partner TOP - TIP, s.r.o.
Cena 0 €

Číslo (interné) 374/2012
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 30.03.2012
Predmet dodatok č. 2 k nájomnej zmluve č. 3154477/MAJ
Partner RENGL Slovensko, s.r.o.
Cena 79,66 €

Číslo (interné) 375/2012
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 30.03.2012
Predmet dodatok č. 2 k nájomnej zmluve č. 3154447/MAJ
Partner RENGL Slovensko, s.r.o.
Cena 0 €

Číslo (interné) 376/2012
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 30.03.2012
Predmet dodatok č. 3 k zmluve o dielo č. 141/2008/ZODH/PN
Partner HOUR, spol. s r.o.
Cena 0 €

Číslo (interné) 377/2012
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 30.03.2012
Predmet dodatok č. 2 k nájomnej zmluve č. 3154447
Partner RENGL Slovensko, s.r.o.
Cena 0 €

Číslo (interné) 382/2012
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 02.04.2012
Predmet dodatok č. 12012 k zmluve na poskytnutie služby č. 612008
Partner DATALAN, a.s.
Cena 446,21 €

Číslo (interné) 383/2012
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 02.04.2012
Predmet dodatok č. 6 k nájomnej zmluve č. 3153970
Partner Stavebný servis, s.r.o., Košice
Cena 2 100,00 €

Číslo (interné) 384/2012
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 02.04.2012
Predmet dodatok č. 2 k nájomnej zmluve č. 3154110
Partner ANTIK Telecom, s.r.o.
Cena 332,00 €

Číslo (interné) 385/2012
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 02.04.2012
Predmet dodatok č. 2 k nájomnej zmluve č. 3154113
Partner ANTIK Telecom, s.r.o.
Cena 0 €

Číslo (interné) 404/2012
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 04.04.2012
Predmet nájomná zmluva č. 041/2012 - prenájom časti pozemku parc. č. 196
Partner PaedDr. Lenka Bakšiová, rod. Viravcová
Cena 8,63 €

Číslo (interné) 419/2012
Typ Zmluva Dohoda
Dátum zverejnenia 11.04.2012
Predmet dohoda o zrušení zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 3154469
Partner Bulharský klub Košice n.o.
Cena 0 €

Číslo (interné) 426/2012
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 12.04.2012
Predmet dodatok č. 2 k nájomnej zmluve č. 3154118
Partner PIVO Košice, s.r.o.
Cena 0 €

Číslo (interné) 427/2012
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 12.04.2012
Predmet dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 3154508/MAJ
Partner PIVO Košice, s.r.o.
Cena 0 €

Číslo (interné) 428/2012
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 12.04.2012
Predmet dodatok č. 2 k nájomnej zmluve č. 3154352
Partner VILLARD - združenie pre reštaurovanie a obnovu pam
Cena 0 €

Číslo (interné) 454/2012
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 18.04.2012
Predmet dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 31541346
Partner ŠK ČH HORNETS
Cena 0 €

Číslo (interné) 455/2012
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 18.04.2012
Predmet dodatok č. 2 k nájomnej zmluve č. 3154507/MAJ
Partner SRO CONSULTING s.r.o.
Cena 99,58 €

Číslo (interné) 456/2012
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 18.04.2012
Predmet dodatok č. 3 k nájomnej zmluve č. 31541229
Partner ŠK ČH HORNETS
Cena 0 €

Číslo (interné) 462/2012
Typ Zmluva Iné
Dátum zverejnenia 20.04.2012
Predmet zmluva č. 47/2012 o vykonaní previerky dokumentácie systému riadenia kvality
Partner SGS Slovakia spol. s r.o.
Cena 1 190,00 €

Číslo (interné) 474/2012
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 25.04.2012
Predmet dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí služby č. 10/2012
Partner MicroCAD SYSTEMS, spol. s r.o.
Cena 0 €

Číslo (interné) 478/2012
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 26.04.2012
Predmet zmluva o nájme nebytových priestorov č. 42/2012
Partner EDUCA, n.o.
Cena 3 809,33 €