Register zmlúv, objednávok a faktúr

Pri výbere typu dokumentu je potrebné po označení typu dokumentu stlačiť tlačítko vyhľadávania.

Pôvodný archív


Číslo (interné) 428/2012
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 12.04.2012
Predmet dodatok č. 2 k nájomnej zmluve č. 3154352
Partner VILLARD - združenie pre reštaurovanie a obnovu pam
Cena 0 €

Číslo (interné) 454/2012
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 18.04.2012
Predmet dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 31541346
Partner ŠK ČH HORNETS
Cena 0 €

Číslo (interné) 455/2012
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 18.04.2012
Predmet dodatok č. 2 k nájomnej zmluve č. 3154507/MAJ
Partner SRO CONSULTING s.r.o.
Cena 99,58 €

Číslo (interné) 456/2012
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 18.04.2012
Predmet dodatok č. 3 k nájomnej zmluve č. 31541229
Partner ŠK ČH HORNETS
Cena 0 €

Číslo (interné) 404/2012
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 04.04.2012
Predmet nájomná zmluva č. 041/2012 - prenájom časti pozemku parc. č. 196
Partner PaedDr. Lenka Bakšiová, rod. Viravcová
Cena 8,63 €

Číslo (interné) 474/2012
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 25.04.2012
Predmet dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí služby č. 10/2012
Partner MicroCAD SYSTEMS, spol. s r.o.
Cena 0 €

Číslo (interné) 478/2012
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 26.04.2012
Predmet zmluva o nájme nebytových priestorov č. 42/2012
Partner EDUCA, n.o.
Cena 3 809,33 €

Číslo (interné) 479/2012
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 26.04.2012
Predmet zmluva o nájme nebytových priestorov č. 43/2012
Partner Perfect Consulting, s.r.o.
Cena 3 475,79 €

Číslo (interné) 480/2012
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 26.04.2012
Predmet zmluva o nájme nebytových priestorov č. 44/2012
Partner ENSACO, s.r.o.
Cena 2 510,18 €

Číslo (interné) 481/2012
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 26.04.2012
Predmet zmluva o nájme nebytových priestorov č. 45/2012
Partner ZERO - združenie pre edukáciu, rozvoj a osvetu
Cena 2 122,92 €

Číslo (interné) 496/2012
Typ Zmluva Dohoda
Dátum zverejnenia 30.04.2012
Predmet dohoda o zrušení nájomnej zmluvy č. 3154349
Partner CONFIRMO, s.r.o.
Cena 0 €

Číslo (interné) 497/2012
Typ Zmluva Dohoda
Dátum zverejnenia 27.04.2012
Predmet dohoda o zrušení zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 3154497/MAJ
Partner ARISTO s.r.o.
Cena 0 €

Číslo (interné) 498/2012
Typ Zmluva Dohoda
Dátum zverejnenia 30.04.2012
Predmet dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok
Partner CONFIRMO, s.r.o.
Cena 3 775,20 €

Číslo (interné) 374/2012
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 30.03.2012
Predmet dodatok č. 2 k nájomnej zmluve č. 3154477/MAJ
Partner RENGL Slovensko, s.r.o.
Cena 79,66 €

Číslo (interné) 375/2012
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 30.03.2012
Predmet dodatok č. 2 k nájomnej zmluve č. 3154447/MAJ
Partner RENGL Slovensko, s.r.o.
Cena 0 €

Číslo (interné) 483/2012
Typ Zmluva Dohoda
Dátum zverejnenia 30.04.2012
Predmet dohoda o zrušení zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 3154509/MAJ
Partner CONFIRMO, s.r.o.
Cena 0 €

Číslo (interné) 542/2012
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 11.05.2012
Predmet dodatok č. 3 k nájomnej zmluve č. 3153932
Partner KAPA-PRESS, s.r.o.
Cena 7 169,89 €

Číslo (interné) 462/2012
Typ Zmluva Iné
Dátum zverejnenia 20.04.2012
Predmet zmluva č. 47/2012 o vykonaní previerky dokumentácie systému riadenia kvality
Partner SGS Slovakia spol. s r.o.
Cena 1 190,00 €

Číslo (interné) 544/2012
Typ Zmluva Iné
Dátum zverejnenia 14.05.2012
Predmet zmluva č. 48/2012 o vkladovom účte
Partner Slovenská sporiteľňa, a.s.
Cena 0 €

Číslo (interné) 545/2012
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 14.05.2012
Predmet dodatok č. 4 k nájomnej zmluve č. 3154313
Partner Agentúra GES, spol. s r.o.
Cena 0 €