Register zmlúv, objednávok a faktúr

Pri výbere typu dokumentu je potrebné po označení typu dokumentu stlačiť tlačítko vyhľadávania.

Pôvodný archív


Číslo (interné) 156/2012
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 15.02.2012
Predmet č. 2012_061 - paušál za pohotovosť
Partner Štefan Lechman - Country
Cena 486,90 €

Číslo (interné) FA 165/2015
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 11.05.2015
Predmet za služby mobilnej siete
Partner Orange Slovensko, a.s.
Cena 278,09 €

Číslo (interné) 201/2012
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 27.02.2012
Predmet MKP č. 2012_048 - preddavky za odber tepla v roku 2012
Partner Tepláreň Košice, a.s.
Cena 0 €

Číslo (interné) OB 56/2015
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 19.05.2015
Predmet orez stromov na Svätoplukovej ulici
Partner Správa mestskej zelene v Košiciach
Cena 118,91 €

Číslo (interné) 238/2012
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 05.03.2012
Predmet č. 2012_087 - dodávka zemného plynu - február 2012
Partner Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Cena 1 222,00 €

Číslo (interné) FA 216/2015
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 08.06.2015
Predmet prenájom kancelárskeho kontajneru za mesiac 05/2015
Partner Bautechnik Služby spol. s r.o.
Cena 89,28 €

Číslo (interné) 276/2012
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 13.03.2012
Predmet č. 2012_102 - nealko nápoje
Partner Združenie ROTOR-LESKOVJANSKÁ
Cena 56,92 €

Číslo (interné) FA 238/2015
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 19.06.2015
Predmet sprievodné tanečné vystúpenie pre účastníkov súťaže Tanec nemá hranice 2015
Partner Detský folklórny súbor Hanička OZ
Cena 50,00 €

Číslo (interné) 310/2012
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 23.03.2012
Predmet MKP č. 2012_075 - preplatok
Partner Tepláreň Košice, a.s.
Cena 10 246,09 €

Číslo (interné) OB 85/2015
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 02.07.2015
Predmet vytýčenie podzemných sietí na Jesennej ulici v Košiciach
Partner UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.
Cena 120,00 €

Číslo (interné) FA 282/2015
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 20.07.2015
Predmet TORINO,F-3000
Partner INTERIER GROUP s.r.o.
Cena 150,00 €

Číslo (interné) 327
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 18.07.2012
Predmet dodávka tepla a TÚV za obdobie jún 2012
Partner TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, spol. s r.o.
Cena 309 038,00 €

Číslo (interné) 414/2012
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 10.04.2012
Predmet MKP č. 2012_087 - vyúčtovanie za rok 2011
Partner Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik Od
Cena 1 078,41 €

Číslo (interné) FA 298/2015
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 10.08.2015
Predmet toaletný materiál
Partner CWS-boco Slovensko, s.r.o.
Cena 458,64 €

Číslo (interné) 144
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 26.07.2012
Predmet ozvučenie hudobného vystúpenia v rámci Staromestského kultúrneho leta
Partner Oleg Šimon Pro Production
Cena 140,00 €

Číslo (interné) FA 323/2015
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 12.08.2015
Predmet vytýčenie telekomunikačného vedenia a dopravné - Jesenná, Jilemnického
Partner Slovak Telekom, a.s.
Cena 27,60 €

Číslo (interné) 350
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 03.08.2012
Predmet kuriérska služba
Partner Tomáš Szabadoš - TOSZA
Cena 99,25 €

Číslo (interné) FA 355/2015
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 07.09.2015
Predmet autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel
Partner SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva
Cena 57,60 €

Číslo (interné) 365
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 13.08.2012
Predmet oprava monitora HP
Partner Ing. Ladislav Duffek - ELECTROALL
Cena 30,00 €

Číslo (interné) 527/2012
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 10.05.2012
Predmet MKP č. 2012_114 - výkon vodnej záchrannej služby za 4/2012
Partner ČH HORNETS LIFEGUARD, s.r.o.
Cena 2 596,10 €