Register zmlúv, objednávok a faktúr

Pri výbere typu dokumentu je potrebné po označení typu dokumentu stlačiť tlačítko vyhľadávania.

Pôvodný archív


Číslo (interné) FA 132/2017
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 30.03.2017
Predmet dodávka elektriny - preplatok
Partner Pow-en a.s.
Cena 45,05 €

Číslo (interné) OB 5/2014
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 10.01.2014
Predmet geometrický plán pre kolaudáciu stavby "Rozšírenie parkovacích miest vo dvore Pajorova, Letná, Zimná a Jarná v Košiciach"
Partner PaedDr. Beáta Kšenáková - LAKreD
Cena 227,00 €

Číslo (interné) FA 158/2017
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 11.04.2017
Predmet poplatok za kópie
Partner Sharp Business Systems Slovakia, s.r.o.
Cena 469,81 €

Číslo (interné) FA 14/2014
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 27.01.2014
Predmet geodetické práce pre kolaudáciu stavby "Rozšírenie parkovacích miest vo dvore Pajorova, Letná, Zimná a Jarná v Košiciach"
Partner PaedDr. Beáta Kšenáková - LAKreD
Cena 227,00 €

Číslo (interné) FA 182/2017
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 24.04.2017
Predmet nákup pohonných hmôt -súhrnné vyúčtovanie
Partner SHELL Slovakia, s.r.o.
Cena 76,65 €

Číslo (interné) OB 19/2013
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 11.02.2014
Predmet prenájom ľadovej plochy na 3.3.2014
Partner Crow arena, s.r.o.
Cena 480,00 €

Číslo (interné) FA 209/2017
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 12.05.2017
Predmet Volám 40, Tango DTV
Partner ANTIK Telecom, s.r.o.
Cena 10,08 €

Číslo (interné) OB 28/2014
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 03.03.2014
Predmet obsluha hlasovacieho zariadenia, vyhotovenia videozáznamu a on-line prenos do internetu z Miestneho zastupiteľstva MČ KE SM dňa 24.03.2014
Partner A.S. Partner, s.r.o.
Cena 401,20 €

Číslo (interné) FA 233/2017
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 24.05.2017
Predmet dohľadový audit - ISO 9001:2008
Partner SGS Slovakia spol. s r.o.
Cena 714,00 €

Číslo (interné) FA 88/2014
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 17.03.2014
Predmet toaletné potreby
Partner CWS-boco Slovensko, s.r.o.
Cena 458,64 €

Číslo (interné) FA 255/2017
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 09.06.2017
Predmet činnosť na úseku BOZP a OPP za 05/2017
Partner EVIL, s.r.o.
Cena 263,44 €

Číslo (interné) FA 116/2014
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 03.04.2014
Predmet rozúčtovanie médií na MÚ pre nájomcov za rok 2013
Partner Ing. Marcela Hajduová - IT&COMM
Cena 1 000,00 €

Číslo (interné) FA 277/2017
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 22.06.2017
Predmet prevedené stavebné práce na stavbe "Prístavba budovy materskej školy"
Partner HOLLSTAV, s.r.o.
Cena 47 859,91 €

Číslo (interné) OB 41/2014
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 14.04.2014
Predmet výsadba červených muškátov
Partner Správa mestskej zelene v Košiciach
Cena 60,00 €

Číslo (interné) FA 300/2017
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 10.07.2017
Predmet adaptér pre HP LJ
Partner MicroCAD SYSTEMS, spol. s r.o.
Cena 78,00 €

Číslo (interné) FA 159/2014
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 30.04.2014
Predmet nákup pohonných hmôt
Partner SHELL Slovakia, s.r.o.
Cena 74,06 €

Číslo (interné) FA 328/2017
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 13.07.2017
Predmet audit konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2016
Partner AUDIT-LD, s.r.o.
Cena 600,00 €

Číslo (interné) FA 185/2014
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 15.05.2014
Predmet pramenitá voda
Partner MINERÁLNE VODY, a.s.
Cena 48,00 €

Číslo (interné) FA 348/2017
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 24.07.2017
Predmet nákup pohonných hmôt -súhrnné vyúčtovanie
Partner SHELL Slovakia, s.r.o.
Cena 61,45 €

Číslo (interné) FA 210/2014
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 26.05.2014
Predmet výsadba muškátov
Partner Správa mestskej zelene v Košiciach
Cena 57,97 €