Register zmlúv, objednávok a faktúr

Pri výbere typu dokumentu je potrebné po označení typu dokumentu stlačiť tlačítko vyhľadávania.

Pôvodný archív


Číslo (interné) FA 277/2017
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 22.06.2017
Predmet prevedené stavebné práce na stavbe "Prístavba budovy materskej školy"
Partner HOLLSTAV, s.r.o.
Cena 47 859,91 €

Číslo (interné) FA 168/2017
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 12.04.2017
Predmet prevedené stavebné práce na stavbe "Prístavba budovy materskej školy"
Partner HOLLSTAV, s.r.o.
Cena 37 940,09 €

Číslo (interné) FA 319/2021
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 08.07.2021
Predmet energetický audit pre projekt "Rozvoj energetických služieb pre vybrané objekty vo vlastníctve a správe MČ KE SM"P
Partner NeoEnergia s. r. o.
Cena 27 890,00 €

Číslo (interné) OB 240/2020
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 09.12.2020
Predmet na základe zmluvy o dielo zo dňa 13.10.2020 vypracovanie energetického auditu
Partner NeoEnergia s. r. o.
Cena 27 890,00 €

Číslo (interné) FA 612/2019
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 11.11.2019
Predmet Digitálny IP BOSCH kamerový systém, objekty: Löfflerova č. 5,9, Thurzova č. 4,12, Jiskrova č. 13
Partner GALARMTECH spol. s r.o.
Cena 26 826,38 €

Číslo (interné) FA 409/2017
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 06.09.2017
Predmet prevedené stavebné práce - Rozšírenie MŠ Jarná 4, Košice
Partner EURO-BAU s.r.o.
Cena 26 629,94 €

Číslo (interné) FA 367/2017
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 08.08.2017
Predmet prevedené stavebné práce na stavbe Rozšírenie MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ KE SM Jarná 4, Košice
Partner EURO-BAU s.r.o.
Cena 23 227,88 €

Číslo (interné) FA 671/2021
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 09.12.2021
Predmet Havarijný stav - rekonštrukcia podláh MŠ Park Angelinum
Partner Stavo-dom SK s. r. o.
Cena 22 174,45 €

Číslo (interné) OB 197/2021
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 16.09.2021
Predmet Havarijný stav - rekonštrukcia podláh MŠ Park Angelinum
Partner Stav-dom SK s. r. o.
Cena 22 174,45 €

Číslo (interné) FA 470/2017
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 09.10.2017
Predmet prevedené stavebné práce - Rozšírenie MŠ Jarná 4, Košice
Partner EURO-BAU s.r.o.
Cena 21 225,64 €

Číslo (interné) FA 546/2017
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 07.11.2017
Predmet stavebné práce na stavbe "Prístavba budovy MŠ Jarná 4"
Partner EURO-BAU s.r.o.
Cena 20 982,86 €

Číslo (interné) FA 554/2018
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 03.12.2018
Predmet vybudovanie stojiska polopodzemných kontajnerov na zber odpadu
Partner REDOX - ENEX s. r. o.
Cena 20 820,00 €

Číslo (interné) OB 73/2020
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 20.05.2020
Predmet vyhotovenie znaleckého posudnu na stanovenie celkovej hodnoty Mestskej krytej plavárne
Partner SR - Technická univerzita v Košiciach
Cena 20 400,00 €

Číslo (interné) FA 398/2020
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 04.09.2020
Predmet vypracovanie znaleckého posudku - stanovenie všeobecnej hodnoty majetku v objekte Mestská krytá plaváreň
Partner Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta
Cena 20 400,00 €

Číslo (interné) FA 682/2019
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 12.12.2019
Predmet polopodzelné kontajnery MOLOK Classic, doprava, inštalácia kontajnerov
Partner REDOX - ENEX s. r. o.
Cena 20 132,40 €

Číslo (interné) FA 616/2021
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 25.11.2021
Predmet realizácia detského ihriska na Jesennej ulici
Partner Playsystem, s.r.o.
Cena 19 866,86 €

Číslo (interné) OB 183/2021
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 06.09.2021
Predmet Revitalizácia detského ihriska na Jesennej ulici
Partner Playsystem, s.r.o.
Cena 19 866,86 €

Číslo (interné) FA 615/2021
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 25.11.2021
Predmet realizácia detského ihriska na Tyršovom nábreží
Partner Playsystem, s.r.o.
Cena 19 672,74 €

Číslo (interné) OB 182/2021
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 06.09.2021
Predmet Revitalizácia detského ihriska na Tyršovom nábreží
Partner Playsystem, s.r.o.
Cena 19 672,74 €

Číslo (interné) OB 18/2021
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 09.02.2021
Predmet výpočtová technika 2021 v zmysle prieskumu trhu a cenovej ponuky
Partner AUTOCONT s. r. o.
Cena 19 478,00 €

izmir escort cialis