Register zmlúv, objednávok a faktúr

Pri výbere typu dokumentu je potrebné po označení typu dokumentu stlačiť tlačítko vyhľadávania.

Pôvodný archív


Číslo (interné) FA 178/2014
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 13.05.2014
Predmet Obnova športového areálu na ul. L. Novomeského v Košiciach
Partner Koľajové a dopravné stavby s.r.o. Košice
Cena 84 531,41 €

Číslo (interné) FA 277/2017
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 22.06.2017
Predmet prevedené stavebné práce na stavbe "Prístavba budovy materskej školy"
Partner HOLLSTAV, s.r.o.
Cena 47 859,91 €

Číslo (interné) FA 168/2017
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 12.04.2017
Predmet prevedené stavebné práce na stavbe "Prístavba budovy materskej školy"
Partner HOLLSTAV, s.r.o.
Cena 37 940,09 €

Číslo (interné) FA 612/2019
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 11.11.2019
Predmet Digitálny IP BOSCH kamerový systém, objekty: Löfflerova č. 5,9, Thurzova č. 4,12, Jiskrova č. 13
Partner GALARMTECH spol. s r.o.
Cena 26 826,38 €

Číslo (interné) FA 409/2017
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 06.09.2017
Predmet prevedené stavebné práce - Rozšírenie MŠ Jarná 4, Košice
Partner EURO-BAU s.r.o.
Cena 26 629,94 €

Číslo (interné) FA 367/2017
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 08.08.2017
Predmet prevedené stavebné práce na stavbe Rozšírenie MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ KE SM Jarná 4, Košice
Partner EURO-BAU s.r.o.
Cena 23 227,88 €

Číslo (interné) FA 470/2017
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 09.10.2017
Predmet prevedené stavebné práce - Rozšírenie MŠ Jarná 4, Košice
Partner EURO-BAU s.r.o.
Cena 21 225,64 €

Číslo (interné) FA 546/2017
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 07.11.2017
Predmet stavebné práce na stavbe "Prístavba budovy MŠ Jarná 4"
Partner EURO-BAU s.r.o.
Cena 20 982,86 €

Číslo (interné) FA 554/2018
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 03.12.2018
Predmet vybudovanie stojiska polopodzemných kontajnerov na zber odpadu
Partner REDOX - ENEX s. r. o.
Cena 20 820,00 €

Číslo (interné) OB 73/2020
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 20.05.2020
Predmet vyhotovenie znaleckého posudnu na stanovenie celkovej hodnoty Mestskej krytej plavárne
Partner SR - Technická univerzita v Košiciach
Cena 20 400,00 €

Číslo (interné) FA 398/2020
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 04.09.2020
Predmet vypracovanie znaleckého posudku - stanovenie všeobecnej hodnoty majetku v objekte Mestská krytá plaváreň
Partner Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta
Cena 20 400,00 €

Číslo (interné) FA 682/2019
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 12.12.2019
Predmet polopodzelné kontajnery MOLOK Classic, doprava, inštalácia kontajnerov
Partner REDOX - ENEX s. r. o.
Cena 20 132,40 €

Číslo (interné) FA 297/2017
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 10.07.2017
Predmet prevedené stavebné práce na stavbe Rozšírenie MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ KE SM Jarná 4, Košice
Partner EURO-BAU s.r.o.
Cena 17 392,56 €

Číslo (interné) FA 719/2019
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 19.12.2019
Predmet vybudovanie crossfitového ihriska v MČ KE SM
Partner SAGANSPORT s.r.o.
Cena 15 228,00 €

Číslo (interné) FA 128/2014
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 14.04.2014
Predmet obnova športového areálu na ul. L. Novomeského
Partner Koľajové a dopravné stavby s.r.o. Košice
Cena 14 710,76 €

Číslo (interné) FA 179/2018
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 04.05.2018
Predmet vykonané stavebné práce Obnova a rekonštrukcia strechy a stropu ateliéru Kmeťova 34, KE
Partner EURO-BAU s.r.o.
Cena 13 078,62 €

Číslo (interné) FA 80/2019
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 22.02.2019
Predmet dodávka tepla a TÚV za 1/2019
Partner TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, spol. s r.o.
Cena 12 413,41 €

Číslo (interné) FA 71/2020
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 25.02.2020
Predmet dodávka tepla a TÚV za 1/2020
Partner TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, spol. s r.o.
Cena 12 269,17 €

Číslo (interné) FA 344/2017
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 24.07.2017
Predmet spracovanie PD stavby "PD na zníženie energetickej náročnosti MŠ Tatranská 23, KE"
Partner SEEP spol. s r.o.
Cena 11 900,00 €

Číslo (interné) FA 659/2017
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 28.12.2017
Predmet spracovanie PD stavby "PD na zníženie energetickej náročnosti MŠ Tatranská 23, KE"
Partner SEEP spol. s r.o.
Cena 11 900,00 €