Register zmlúv, objednávok a faktúr

Pri výbere typu dokumentu je potrebné po označení typu dokumentu stlačiť tlačítko vyhľadávania.

Pôvodný archív


Číslo (interné) 40/2013
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 07.03.2013
Predmet deratizácia v objekte Kmeťová
Partner ASANARATES, s.r.o.
Cena 30,00 €

Číslo (interné) 258/2011
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 30.12.2011
Predmet MKP č. 2011_000107 - plastové kvetináče
Partner PLAST PRODUKT SLOVAKIA s.r.o.
Cena 1 912,32 €

Číslo (interné) FA 310/2016
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 13.07.2016
Predmet Hotplug pre HP server
Partner MicroCAD SYSTEMS, spol. s r.o.
Cena 240,00 €

Číslo (interné) 47/2013
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 20.03.2013
Predmet tlač tržných lístkov
Partner COPYCENTER, spol. s r.o.
Cena 144,00 €

Číslo (interné) 25/2012
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 10.01.2012
Predmet FA č. 2012_003 - stravné lístky
Partner Chmelan Milan
Cena 5 600,00 €

Číslo (interné) FA 332/2016
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 25.07.2016
Predmet reklamný tovar
Partner Jozef Smrhola - OLYMP
Cena -32,26 €

Číslo (interné) 129/2013
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 16.04.2013
Predmet príspevok na dotáciu stravy pre deti v hmotnej núdzi za mesiac marec 2013
Partner Školská jedáleň Rumanova 4
Cena 56,64 €

Číslo (interné) 62/2012
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 17.01.2012
Predmet č. 2012_013 - vypracovanie požiarnobezp. charakteristiky stavieb
Partner FPP, s.r.o. Ing. Dávid Varády
Cena 8 340,00 €

Číslo (interné) FA 360/2016
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 16.08.2016
Predmet činnosť na úseku BOZP a OPP, PZS za mesiac júl 2016
Partner EVIL, s.r.o.
Cena 263,44 €

Číslo (interné) dodatok k objednávke 252/2012
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 22.04.2013
Predmet práce naviac neobsiahnuté v ocenenom výkaze
Partner REALSTAV-Slovakia spol. s r.o.
Cena 0 €

Číslo (interné) 101/2012
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 31.01.2012
Predmet č. 2012_032 - spotreba elektr. energie
Partner Správa mestskej zelene v Košiciach
Cena 496,92 €

Číslo (interné) OB 149/2016
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 26.08.2016
Predmet oprava kopírovacieho zariadenia
Partner Lemesányi Ladislav - Kópia KE
Cena 95,88 €

Číslo (interné) 182/2013
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 13.05.2013
Predmet hygienické potreby
Partner ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.
Cena 435,13 €

Číslo (interné) OB 135/2018
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 07.08.2018
Predmet predĺženie licencie pre Zyxel firewal
Partner MicroCAD SYSTEMS, spol. s r.o.
Cena 454,80 €

Číslo (interné) FA 408/2016
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 14.09.2016
Predmet oprava havarijného stavu elektroinštalácie v budove MÚ Hviezdoslavova 7
Partner Ing. Peter Bagi
Cena 415,70 €

Číslo (interné) 207/2013
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 21.05.2013
Predmet montáž slab. vedenia pre MÚ
Partner Cassmont, s.r.o.
Cena 19,76 €

Číslo (interné) 167/2012
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 15.02.2012
Predmet OB 2012_ 029 - tlač matričných dokladov
Partner Tlačiareň MV SR
Cena 1 350,00 €

Číslo (interné) FA 429/2016
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 26.09.2016
Predmet stravné lístky
Partner Viera Janigová
Cena 350,00 €

Číslo (interné) 227/2013
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 06.06.2013
Predmet sada pohárov - trofejí s popisnými štítkami Tanec nemá hranice
Partner MAAD Martin Adamčík
Cena 113,50 €

Číslo (interné) 208/2012
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 28.02.2012
Predmet č. 2012_ 078 - odborný posudok - stanovenie hodnoty NP v MKP
Partner Ing. Zlacký Ivor - znalec
Cena 200,00 €