Register zmlúv, objednávok a faktúr

Pri výbere typu dokumentu je potrebné po označení typu dokumentu stlačiť tlačítko vyhľadávania.

Pôvodný archív


Číslo (interné) OB 206/2020
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 30.10.2020
Predmet servisný zásah (prepnutie VRV systému na zimnú prevádzku na vzduchotechnickej jednotke
Partner COLTBURG, s.r.o.
Cena 60,60 €

Číslo (interné) OB 205/2020
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 30.10.2020
Predmet spotrebný tovar na opravy
Partner Farby Kušnír, s. r. o.
Cena 583,21 €

Číslo (interné) 81/2020
Typ Zmluva Iné
Dátum zverejnenia 29.10.2020
Predmet zmluva o návratnej finančnej výpomoci č. 2020/128/2490
Partner Ministerstvo financií SR
Cena 38 410,00 €

Číslo (interné) 80/2020
Typ Zmluva Iné
Dátum zverejnenia 29.10.2020
Predmet zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu č. p. SITB-OO2-2020/001446-001
Partner Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Cena 0 €

Číslo (interné) FA 516/2020
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 29.10.2020
Predmet maliarske potreby
Partner Farby Kušnír, s. r. o.
Cena 583,21 €

Číslo (interné) FA 515/2020
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 29.10.2020
Predmet dezinfekcia rúk TravelMate 105 ml 50 ks
Partner DARKMAN
Cena 177,45 €

Číslo (interné) FA 514/2020
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 29.10.2020
Predmet finančné vysporiadanie
Partner Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Cena 881,30 €

Číslo (interné) FA 513/2020
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 29.10.2020
Predmet servisný zásah (prepnutie VRV systému na zimnú prevádzku na vzduchotechnickej jednotke
Partner COLTBURG, s.r.o.
Cena 60,60 €

Číslo (interné) FA 512/2020
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 29.10.2020
Predmet dodávka toaletných potrieb
Partner ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.
Cena 62,11 €

Číslo (interné) FA 511/2020
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 29.10.2020
Predmet čistiace prostriedky
Partner Alžbeta Elexová - REFLEX
Cena 171,24 €

Číslo (interné) OB 204/2020
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 29.10.2020
Predmet výroba informačnej tabule - crossfit Jakobyho
Partner RB reklama
Cena 45,60 €

Číslo (interné) OB 203/2020
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 29.10.2020
Predmet stravné lístky pre dôchodcov 500 ks
Partner Chmelan Milan
Cena 1 600,00 €

Číslo (interné) 79/2020
Typ Zmluva Iné
Dátum zverejnenia 28.10.2020
Predmet zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti č. 30/2020
Partner Katarína Kopčová
Cena 0 €

Číslo (interné) FA 510/2020
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 26.10.2020
Predmet likvidácia náletových drevín - dvorová časť Komenského 6-12
Partner FUNKETSTAV
Cena 480,00 €

Číslo (interné) FA 509/2020
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 26.10.2020
Predmet pracovné oblečenie a pracovná obuv
Partner CANIS SAFETY
Cena 396,44 €

Číslo (interné) FA 508/2020
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 26.10.2020
Predmet stravné lístky pre dôchodcov 500 ks
Partner Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice
Cena 1 500,00 €

Číslo (interné) FA 507/2020
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 26.10.2020
Predmet spotreba SV v objekte Hviezdoslavova 7 za 9/2020
Partner TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, spol. s r.o.
Cena 485,09 €

Číslo (interné) FA 506/2020
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 26.10.2020
Predmet dodávka tepla a TÚV za obdobie 09/2020
Partner TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, spol. s r.o.
Cena 4 511,75 €

Číslo (interné) FA 505/2020
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 26.10.2020
Predmet výroba sietí na bránky - hádzanárska, florbal atyp
Partner MOSK, s. r. o.
Cena 262,00 €

Číslo (interné) FA 504/2020
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 26.10.2020
Predmet kancelárske potreby
Partner Alžbeta Elexová - REFLEX
Cena 122,14 €