Register zmlúv, objednávok a faktúr

Pri výbere typu dokumentu je potrebné po označení typu dokumentu stlačiť tlačítko vyhľadávania.

Pôvodný archív


Číslo (interné) 160/2019
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 19.11.2019
Predmet Dodatok č.2 k NZ č.8/2018 zo dňa 13.02.2018.
Partner Ing. Branislav Gjašík - IPSO
Cena 0 €

Číslo (interné) 159/2019
Typ Zmluva o dielo
Dátum zverejnenia 19.11.2019
Predmet Zmluva o dielo-vybudovanie crossfitového ihriska v MČ KE SM.
Partner SAGANSPORT s.r.o.
Cena 15 228,00 €

Číslo (interné) 158/2019
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 15.11.2019
Predmet Nájomná zmluva č.61/2019 - prenájom časti pozemku-parc.č. 3457/1, kat.územie Košice Letná o výmere 18m2.
Partner Správcovské bytové družstvo Košice IV.
Cena 264,96 €

Číslo (interné) 157/2019
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 15.11.2019
Predmet Nájomná zmluva č.60/2019 - prenájom časti pozemku-parc.č.3392/4, kat.územie Košice Letná o výmere 19m2.
Partner Správcovské bytové družstvo Košice IV.
Cena 279,68 €

Číslo (interné) FA 628/2019
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 12.11.2019
Predmet tonery
Partner MicroCAD SYSTEMS, spol. s r.o.
Cena 540,12 €

Číslo (interné) FA 627/2019
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 12.11.2019
Predmet smaltovaná uličná tabuľa
Partner SMALTOVŇA HOLÍČ, s. r. o.
Cena 157,50 €

Číslo (interné) FA 626/2019
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 12.11.2019
Predmet Projektová dokumentácia - rozšírenie kamerového systému v MČ KE SM
Partner Ing. Róbert Papcun
Cena 240,00 €

Číslo (interné) FA 625/2019
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 12.11.2019
Predmet nákup pohonných hmôt
Partner SHELL Slovakia, s.r.o.
Cena 60,39 €

Číslo (interné) 156/2019
Typ Zmluva kúpna
Dátum zverejnenia 12.11.2019
Predmet kúpna zmluva č. 57/2019 - 30 ks patinovaných medailí so zobrazením pamätihodností mesta Košice
Partner Kliment Mitura
Cena 360,00 €

Číslo (interné) 155/2019
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 12.11.2019
Predmet nájomná zmluva č. 56/2019 - prenájom NP na 2. poschodí - miestnosť č. 204
Partner METEC LEASING s. r. o.
Cena 173,93 €

Číslo (interné) FA 624/2019
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 12.11.2019
Predmet činnosť na úseku BOZP, OPP, PZS za 10/2019
Partner EVIL, s.r.o.
Cena 263,44 €

Číslo (interné) FA 623/2019
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 12.11.2019
Predmet Prepojenie kamery Park Drevný trh a Stará Baštová 3 - MsP Košice Magistrát
Partner ANTIK Telecom, s.r.o.
Cena 84,00 €

Číslo (interné) FA 622/2019
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 12.11.2019
Predmet Prepojenie kamery Lofflerova - MsP Košice Magistrát, Rumanova - MsP Košice
Partner ANTIK Telecom, s.r.o.
Cena 84,00 €

Číslo (interné) FA 621/2019
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 12.11.2019
Predmet Volám 40, Tango DTV
Partner ANTIK Telecom, s.r.o.
Cena 12,12 €

Číslo (interné) FA 620/2019
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 12.11.2019
Predmet reklamné predmety s potlačou erbu 500 kusov reflexných príveskov medvedík a 165 kusov reflexných pásikov na súťaž Beh o pohár starostu
Partner Ing. Jaroslav Tulipán - TULIP reklama
Cena 500,00 €

Číslo (interné) FA 619/2019
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 12.11.2019
Predmet potlač dodaných búnd MČ KE SM
Partner BEKI Desing, s. r. o.
Cena 69,00 €

Číslo (interné) FA 618/2019
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 12.11.2019
Predmet poradenstvo k procesu zapojenia sa do výziev z národných a európskych štrukturálnych fondov alebo dotácií za mesiac 10/2019
Partner MEDIINVEST Consulting s. r. o.
Cena 240,00 €

Číslo (interné) FA 617/2019
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 12.11.2019
Predmet 50% za vypracovanie Žo NFP v rámci OP KŽP Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Partner MEDIINVEST Consulting s. r. o.
Cena 1 200,00 €

Číslo (interné) 154/2019
Typ Zmluva o spolupráci
Dátum zverejnenia 12.11.2019
Predmet zmluva o spolupráci č. 49/2019 - spolupráca na realizácii projektu 30. výročie "nežnej revolúcie"
Partner Staromestské divadlo Petra Raševa
Cena 500,00 €

Číslo (interné) OB 243/2019
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 11.11.2019
Predmet oprava havarijného stavu zatekajúcej strechy budovy MÚ MČ KE SM
Partner Ing. Ondrej Makši - ELASTIC
Cena 168,00 €