Register zmlúv

Zmluvy (od 1.1.2023), faktúry a objednávky sú zverejnené: digitálne mesto.sk


S účinnosťou od 31.03.2022 sú zmluvy zverejňované v zmysle platných právnych predpisov  na https://crz.gov.sk/

Register zmlúv (do 30.03.2022)

Pri výbere typu dokumentu je potrebné po označení typu dokumentu stlačiť tlačítko vyhľadávania.

Pôvodný archív


Číslo (interné) OB 352/2022
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 08.11.2022
Predmet dodávka software - registratúra
Partner DATALAN, a.s.
Cena 2 905,42 €

Číslo (interné) OB 351/2022
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 08.11.2022
Predmet prenájom skladových priestorov za účelom uskladnenia materiálu pre humanitárnu pomoc Ukrajine
Partner KOVMET SLOVAKIA s. r. o.
Cena 1 100,00 €

Číslo (interné) OB 350/2022
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 08.11.2022
Predmet stravné lístky pre seniorov v počte 500 ks
Partner Viera Janigová
Cena 1 975,00 €

Číslo (interné) OB 349/2022
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 08.11.2022
Predmet stravné lístky pre seniorov - RACIO v počte 1 000 ks
Partner Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice
Cena 3 000,00 €

Číslo (interné) OB 348/2022
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 08.11.2022
Predmet stravné lístky pre seniorov v počte 150 ks
Partner Gastroservis MM, s. r. o.
Cena 570,00 €

Číslo (interné) OB 347/2022
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 08.11.2022
Predmet stravné lístky pre seniorov v počte 1 000 ks
Partner Chmelan Milan
Cena 4 000,00 €

Číslo (interné) OB 346/2022
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 08.11.2022
Predmet papierové tašky s erbom - 700 ks
Partner Róbert Hanyus - RB reklama
Cena 966,00 €

Číslo (interné) FA 607/2022
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 02.11.2022
Predmet úprava časti vnútorného dvora Park Angelinum
Partner Alternet, s.r.o.
Cena 45,00 €

Číslo (interné) FA 606/2022
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 02.11.2022
Predmet elektrická energia
Partner Pow-en a.s.
Cena -134,90 €

Číslo (interné) FA 605/2022
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 02.11.2022
Predmet elektrická energia
Partner Pow-en a.s.
Cena -52,34 €

Číslo (interné) FA 604/2022
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 02.11.2022
Predmet elektrická energia
Partner Pow-en a.s.
Cena -19,35 €

Číslo (interné) FA 603/2022
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 02.11.2022
Predmet elektrická energia
Partner Pow-en a.s.
Cena -20,34 €

Číslo (interné) FA 602/2022
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 02.11.2022
Predmet na základe "Rámcovej zmluvy o poskytovaní služieb č.50/2022", podľa prílohy / ponuka dodávateľa / por.č. 221 / 441 m2 / a por.č.222 / 5731 m2 / a jednotkevej cena za m2 v hodnote 0,85 € s DPH, si u Vás objednávame dodanie služieb t.j. kosenie, odstránenie buriny a likvidácia BRKO
Partner FUNKETSTAV s. r. o.
Cena 5 440,85 €

Číslo (interné) FA 601/2022
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 02.11.2022
Predmet úprava časti vnútorného dvora - Park Angelinum - komunikácie a spevnené plochy
Partner SPP - distribúcia, a. s.
Cena 96,00 €

Číslo (interné) FA 600/2022
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 02.11.2022
Predmet vystúpenie Hity a šlágre v rámci kultúrneho programu Október mesiac úcty k starším v termíne 3.10.2022
Partner GAJJA PROMOTION HOUS s. r. o.
Cena 250,00 €

Číslo (interné) FA 599/2022
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 02.11.2022
Predmet vyjadrenie k IS pre úpravu časti vnútorného dvora Park Angelinum
Partner ANTIK Telecom, s.r.o.
Cena 16,40 €

Číslo (interné) FA 598/2022
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 02.11.2022
Predmet Kultúrno-spoločenske podujatie s kombinovanou alebo reprodukovanou hudobnou produkciou na Rozlúčka s letom
Partner SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva
Cena 120,00 €

Číslo (interné) FA 597/2022
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 02.11.2022
Predmet čistiace potreby
Partner EKO Servis SK s. r. o.
Cena 205,20 €

Číslo (interné) FA 596/2022
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 02.11.2022
Predmet materiál
Partner RIVI s. r. o.
Cena 983,05 €

Číslo (interné) FA 595/2022
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 02.11.2022
Predmet hovorné - DC
Partner ANTIK Telecom, s.r.o.
Cena 13,80 €

kamagra jelcialis