Register zmlúv

Zmluvy (od 1.1.2023), faktúry a objednávky sú zverejnené: digitálne mesto.sk


S účinnosťou od 31.03.2022 sú zmluvy zverejňované v zmysle platných právnych predpisov  na https://crz.gov.sk/

Register zmlúv (do 30.03.2022)

Pri výbere typu dokumentu je potrebné po označení typu dokumentu stlačiť tlačítko vyhľadávania.

Pôvodný archív


Číslo (interné) FA 685/2022
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 01.12.2022
Predmet hovorné - DC
Partner ANTIK Telecom, s.r.o.
Cena 13,80 €

Číslo (interné) FA 684/2022
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 01.12.2022
Predmet telekomunikačné služby
Partner Slovak Telekom, a.s.
Cena 63,84 €

Číslo (interné) FA 683/2022
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 01.12.2022
Predmet stravné lístky - dôchodcovia
Partner Gastroservis MM, s. r. o.
Cena 570,00 €

Číslo (interné) FA 682/2022
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 01.12.2022
Predmet BOZP a OPP a PZS
Partner EVIL, s.r.o.
Cena 263,44 €

Číslo (interné) FA 681/2022
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 01.12.2022
Predmet elektrická energia
Partner Pow-en a.s.
Cena 23,42 €

Číslo (interné) FA 680/2022
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 01.12.2022
Predmet elektrická energia
Partner Pow-en a.s.
Cena -24,52 €

Číslo (interné) FA 679/2022
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 01.12.2022
Predmet elektrická energia
Partner Pow-en a.s.
Cena -391,45 €

Číslo (interné) FA 678/2022
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 01.12.2022
Predmet elektrická energia
Partner Pow-en a.s.
Cena -20,02 €

Číslo (interné) FA 677/2022
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 01.12.2022
Predmet stravné lístky - dôchodcovia
Partner Chmelan Milan
Cena 4 000,00 €

Číslo (interné) FA 676/2022
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 01.12.2022
Predmet stravné lístky - dôchodcovia
Partner Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice
Cena 3 000,00 €

Číslo (interné) FA 675/2022
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 01.12.2022
Predmet lektorovanie Divadla Millénium za mesiace september a október 2022
Partner Program s.r.o. - Gejza Tóth
Cena 240,00 €

Číslo (interné) FA 674/2022
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 01.12.2022
Predmet lektorovanie Divadla Millénium za mesiace júl a august 2022
Partner Program s.r.o. - Gejza Tóth
Cena 240,00 €

Číslo (interné) FA 673/2022
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 01.12.2022
Predmet spracovanie komplex. PD Komunikácie a spevnené plochy - úprava ulice Škultétyho II. etapa
Partner Ing. Dalimír Lipták, autorizovaný stavebný inžinie
Cena 3 090,00 €

Číslo (interné) FA 672/2022
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 01.12.2022
Predmet materiál (4 stetce, 2 valceky, 2 ks farby S2013 4,5l, 2ks farby S2000 4,5l, riedidlo 10l) pre kontajneroviská - ul. Jesenná 7 a Jilemnického v hodnote 210 eur s DPH.
Partner Farby Kušnír, s. r. o.
Cena 213,66 €

Číslo (interné) FA 671/2022
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 01.12.2022
Predmet Basic
Partner ANTIK Telecom, s.r.o.
Cena 29,63 €

Číslo (interné) FA 670/2022
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 01.12.2022
Predmet správa webovej stránky
Partner Unique People, s. r. o.
Cena 60,00 €

Číslo (interné) FA 669/2022
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 01.12.2022
Predmet zlúčenie a uzamknutie kontajneroviska na ul. Pajorová 8
Partner Stavo-dom SK s. r. o.
Cena 12 937,34 €

Číslo (interné) FA 668/2022
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 01.12.2022
Predmet Na základe "Rámcovej zmluvy o poskytovaní služieb č.50/2022", podľa prílohy / ponuka dodávateľa / por.č. 221 / 441 m2 / a por.č.222 / 5731 m2 / a jednotkevej cena za m2 v hodnote 0,85 € s DPH, si u Vás objednávame dodanie služieb t.j. kosenie, odstránenie buriny a likvidácia BRKO.
Partner FUNKETSTAV s. r. o.
Cena 5 279,35 €

Číslo (interné) FA 667/2022
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 01.12.2022
Predmet moderovanie podujatia Slávnostné odovzdávanie ocenení MČ za rok 2022, v termíne 27.10.2022 od 17.00 hod.
Partner Mgr. Ivan Bič
Cena 150,00 €

Číslo (interné) OB 373/2022
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 01.12.2022
Predmet stravné lístky v nominálnej hodnote 4,80 €, počet kusov 661
Partner DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
Cena 3 172,80 €

kamagra jelcialis