Register zmlúv

Zmluvy (od 1.1.2023), faktúry a objednávky sú zverejnené: digitálne mesto.sk


S účinnosťou od 31.03.2022 sú zmluvy zverejňované v zmysle platných právnych predpisov  na https://crz.gov.sk/

Register zmlúv (do 30.03.2022)

Pri výbere typu dokumentu je potrebné po označení typu dokumentu stlačiť tlačítko vyhľadávania.

Pôvodný archív


Číslo (interné) 21/2011
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 09.03.2011
Predmet zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3154496/MAJ
Partner GOLDEN VITAE, s. r. o.
Cena 71,48 €

Číslo (interné) 20/2011
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 09.03.2011
Predmet zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3154495/MAJ
Partner Radovan Bezecký - Vydavateľstvo OBJAVITEĽ
Cena 13,50 €

Číslo (interné) 24/2011
Typ Zmluva Iné
Dátum zverejnenia 14.03.2011
Predmet rámcová zmluva č. 02/2011 na zabezpečenie servisu, odborných skúšok a prehliadok chlórovacích zariadení
Partner Systém inžinierskych služieb, spol. s r.o.
Cena 0 €

Číslo (interné) 4/2011
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 27.01.2011
Predmet dodatok č. 1 k zmluve č. 3154378 o prenájme plaveckého bazénu
Partner KPŠ Akademik Košice-Staré Mesto
Cena 0 €

Číslo (interné) 5/2011
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 27.01.2011
Predmet dodatok č. 1 k zmluve č. 3154121 o prenájme plaveckého bazénu
Partner ČH HORNETS LIFEGUARD, s.r.o.
Cena 0 €

Číslo (interné) 6/2011
Typ Zmluva Dohoda
Dátum zverejnenia 02.02.2011
Predmet dohoda o zrušení zmluvy o nájme NB č. 3154427
Partner Katarína Kačmáryová
Cena 0 €

Číslo (interné) 22/2011
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 11.03.2011
Predmet dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 3154368/MAJ
Partner TOP - TIP, s.r.o.
Cena 340,73 €

Číslo (interné) 23/2011
Typ Zmluva Dohoda
Dátum zverejnenia 11.03.2011
Predmet dohoda o zrušení nájomnej zmluvy zo dňa 3.8.2004
Partner TOP - TIP, s.r.o.
Cena 0 €

Číslo (interné) 68/2011
Typ Zmluva o dielo
Dátum zverejnenia 07.12.2011
Predmet zmluva o dielo - práce súvisiace s úlohami z auditu bezpečnostného projektu
Partner Ing. Milan Babej
Cena 0 €

Číslo (interné) 64/2011
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 28.11.2011
Predmet dodatok č. 3 k Protokolu o odovzdaní a prevzatí 9 ks bielych liatinových lavičiek zo dňa 8.6.2009
Partner Správa mestskej zelene v Košiciach
Cena 0 €

Číslo (interné) 66/2011
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 30.11.2011
Predmet dodatok č. 3 k nájomnej zmluve č. 3154375
Partner Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
Cena 0 €

Číslo (interné) 62/2011
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 03.11.2011
Predmet dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 6.10.2011
Partner Roja spol. s r.o.
Cena 0 €

Číslo (interné) 63/2011
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 15.11.2011
Predmet dodatok č. 1 k zmluve č. 3154469
Partner Bulharský klub Košice n.o.
Cena 0 €

Číslo (interné) Neuvedené
Typ
Dátum zverejnenia 30.09.2013
Predmet
Partner
Cena 0 €

Číslo (interné) 1/2011
Typ Zmluva Iné
Dátum zverejnenia 06.01.2011
Predmet zmluva na dodávku hygienickych potrieb - ILLE-Papier-Service, s.r.o.
Partner ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.
Cena 0 €

Číslo (interné) 89/2011
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 30.12.2011
Predmet dodatok č. 6 k nájomnej zmluve č. 31553994
Partner Akzent media, spol. s r.o.
Cena 2 194,00 €

Číslo (interné) 90/2011
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 30.12.2011
Predmet dodatok č. 3 k nájomnej zmluve 3154046 - zmena nájomného
Partner Akzent media, spol. s r.o.
Cena 658,20 €

Číslo (interné) 88/2011
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 29.12.2011
Predmet dodatok č. 3 k Zmluve č. 2011/01/06 o združenej dodávke elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku
Partner KORLEA INVEST, a.s.
Cena 0 €

Číslo (interné) 83/2011
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 20.12.2011
Predmet dodatok č. 2 k nájomnej zmluve č. 3154273 - stanovenie ceny nájomného
Partner Andrej Máriássy
Cena 500,00 €

Číslo (interné) 85/2011
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 21.12.2011
Predmet dodatok č. 5 k nájomnej zmluve č. 3154240 - predĺženie právnej účinnosti zmluvy do 31.12.2012
Partner SOLIDSTAV HOLDING, s.r.o.
Cena 0 €

kamagra jelcialis