Register zmlúv

Zmluvy (od 1.1.2023), faktúry a objednávky sú zverejnené: digitálne mesto.sk


S účinnosťou od 31.03.2022 sú zmluvy zverejňované v zmysle platných právnych predpisov  na https://crz.gov.sk/

Register zmlúv (do 30.03.2022)

Pri výbere typu dokumentu je potrebné po označení typu dokumentu stlačiť tlačítko vyhľadávania.

Pôvodný archív


Číslo (interné) FA 139/2017
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 30.03.2017
Predmet dodávka tepla a TÚV - vyúčtovanie nákladov
Partner TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, spol. s r.o.
Cena -2 494,87 €

Číslo (interné) FA 134/2022
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 04.04.2022
Predmet vyúčtovanie nákladov za dodávku tepla a TÚV v roku 2021
Partner TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, spol. s r.o.
Cena -1 538,26 €

Číslo (interné) FA 147/2019
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 28.03.2019
Predmet dodávka tepla a TÚV
Partner TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, spol. s r.o.
Cena -1 181,65 €

Číslo (interné) FA 542/2016
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 29.11.2016
Predmet dobropis mesačnej faktúry
Partner ANTIK Telecom, s.r.o.
Cena -684,00 €

Číslo (interné) FA 107/2016
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 17.03.2016
Predmet vyúčtovanie nákladov za dodávku tepla a TÚV
Partner TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, spol. s r.o.
Cena -564,92 €

Číslo (interné) FA 679/2022
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 01.12.2022
Predmet elektrická energia
Partner Pow-en a.s.
Cena -391,45 €

Číslo (interné) FA 118/2018
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 23.03.2018
Predmet dodávka tepla a TÚV v roku 2017 - vyúčtovanie
Partner TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, spol. s r.o.
Cena -185,39 €

Číslo (interné) FA 509/2021
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 07.10.2021
Predmet dobropis k faktúre z dôvodu neuskutočnenia podujatí
Partner SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva
Cena -180,00 €

Číslo (interné) FA 186/2020
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 11.05.2020
Predmet nastavenie reklmného účtu a správy reklamy - Žihadielko - dobropis
Partner Promiseo s.r.o.
Cena -176,86 €

Číslo (interné) FA 144/2021
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 07.04.2021
Predmet vyúčtovanie nákladov za dodávku tepla a TÚV v roku 2020
Partner TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, spol. s r.o.
Cena -150,66 €

Číslo (interné) FA 285/2022
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 30.06.2022
Predmet Dobropis č. 1949383334
Partner Orange Slovensko, a.s.
Cena -148,99 €

Číslo (interné) FA 450/2020
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 06.10.2020
Predmet dobropis k faktúre
Partner SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva
Cena -144,00 €

Číslo (interné) FA 606/2022
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 02.11.2022
Predmet elektrická energia
Partner Pow-en a.s.
Cena -134,90 €

Číslo (interné) FA 214/2022
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 06.05.2022
Predmet Kultúrno-spoločenske podujatie s kombinovanou alebo reprodukovanou hudobnou produkciou na Staromestské veľkonočné trhy 2022
Partner SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva
Cena -120,00 €

Číslo (interné) FA 452/2022
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 31.08.2022
Predmet elektrická energia
Partner Pow-en a.s.
Cena -110,70 €

Číslo (interné) FA 117/2018
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 23.03.2018
Predmet dodávka tepla a TÚV v roku 2017 - vyúčtovanie
Partner TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, spol. s r.o.
Cena -109,14 €

Číslo (interné) FA 225/2018
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 29.05.2018
Predmet spotreba el. energie za obdobie od 1.1.2017 do 31.12.2017
Partner Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Cena -98,89 €

Číslo (interné) FA 240/2017
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 01.06.2017
Predmet spotreba el. energie za obdobie od 1.1.2016 do 31.12.2016 - preplatok
Partner Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Cena -95,37 €

Číslo (interné) FA 264/2019
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 22.05.2019
Predmet spotreba el. energie od 1.1.2018 do 31.12.2018
Partner Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Cena -89,31 €

Číslo (interné) FA 242/2020
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 09.06.2020
Predmet spotreba elektr. energie od 1.1.2019 do 31.12.2019
Partner Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Cena -79,84 €

kamagra jelcialis