Register zmlúv

Zmluvy (od 1.1.2023), faktúry a objednávky sú zverejnené: digitálne mesto.sk


S účinnosťou od 31.03.2022 sú zmluvy zverejňované v zmysle platných právnych predpisov  na https://crz.gov.sk/

Register zmlúv (do 30.03.2022)

Pri výbere typu dokumentu je potrebné po označení typu dokumentu stlačiť tlačítko vyhľadávania.

Pôvodný archív


Číslo (interné) OB 177/2019
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 22.08.2019
Predmet 16 ks stánkov, ich preprava, naloženie a odvoz na dni 13. a 14.9.2019
Partner Kultobin, spol. s r.o.
Cena 415,60 €

Číslo (interné) OB 252/2021
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 10.11.2021
Predmet Projektová dokumentácia - uzamykateľné kontajneroviská na území MČ Košice-Staré Mesto
Partner SOLAR - projekting, s. r. o.
Cena 1 020,00 €

Číslo (interné) OB 164/2016
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 26.09.2016
Predmet pramenitá voda
Partner MINERÁLNE VODY, a.s.
Cena 48,00 €

Číslo (interné) FA 479/2019
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 05.09.2019
Predmet stravné lístky pre dôchodcov
Partner Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice
Cena 2 500,00 €

Číslo (interné) FA 611/2021
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 25.11.2021
Predmet prepojenie kamery Park Drevný trh a Stará baštová 3 - MsP Košice
Partner ANTIK Telecom, s.r.o.
Cena 84,00 €

Číslo (interné) FA 464/2016
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 12.10.2016
Predmet za služby pevnej siete
Partner Slovak Telekom, a.s.
Cena 67,68 €

Číslo (interné) FA 501/2019
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 13.09.2019
Predmet dodávka elektriny - preplatok
Partner Pow-en a.s.
Cena 56,31 €

Číslo (interné) OB 265/2021
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 26.11.2021
Predmet vyjadrenie k existencii sieti na ul. Branisková a Kuzmányho
Partner Alternet, s.r.o.
Cena 54,00 €

Číslo (interné) OB 188/2016
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 25.10.2016
Predmet tlač hlavičkového papiera
Partner Reklama a média s.r.o.
Cena 154,00 €

Číslo (interné) OB 210/2019
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 27.09.2019
Predmet lektorovanie divadelného súboru Milénium - 12/2019
Partner Program s.r.o. - Gejza Tóth
Cena 120,00 €

Číslo (interné) FA 655/2021
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 03.12.2021
Predmet garančná prehliadka vozidla ZhiDou D2, ečv: KE 166 LP
Partner Eurostav-trade s. r. o.
Cena 117,60 €

Číslo (interné) FA 511/2016
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 08.11.2016
Predmet dodávka elektriny
Partner
Cena 72,32 €

Číslo (interné) FA 543/2019
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 10.10.2019
Predmet vyjadrenie k existencii PTZ "Polopodzemné kontajneroviská v MČ KE SM, Magurská"
Partner Michlovský spol. s.r.o.
Cena 15,00 €

Číslo (interné) OB 297/2021
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 14.12.2021
Predmet grafický návrh, tlač vianočných pozdravov a DL obálky
Partner Róbert Hanyus - RB reklama
Cena 58,10 €

Číslo (interné) FA 535/2016
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 21.11.2016
Predmet registračný poplatok www.obstaraj.sk od 1.11.2016 do 1.11.2017
Partner Jitka Reisingerová J.R. Poniklec
Cena 199,00 €

Číslo (interné) FA 571/2019
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 17.10.2019
Predmet zameranie polohopisu a výškopisu v k. ú. Letná - výstavba crossfitového ihriska
Partner GEODETIC, spol. s r.o.
Cena 228,00 €

Číslo (interné) FA 697/2021
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 22.12.2021
Predmet spolupráca na projekte "Si v pohode? - nie, ak je tvoje dieťa závislé" - redaktorské a spoluatorské práce na knihe Ne-závislá Katka
Partner Staromestské divadlo Petra Raševa
Cena 1 000,00 €

Číslo (interné) FA 549/2016
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 02.12.2016
Predmet vytýčenie podzemných telekomunikačných vedení
Partner Michlovský spol. s.r.o.
Cena 62,40 €

Číslo (interné) OB 234/2019
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 28.10.2019
Predmet priestorové vytýčenie podzemných sietí v Košiciach na Jakobyho, k. ú. Letná, p. č. 3559/140, pre výstavbu crossfitového ihriska
Partner Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Cena 80,00 €

Číslo (interné) FA 725/2021
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 03.01.2022
Predmet Mikulášsky balíček - 598 ks
Partner Alžbeta Elexová - REFLEX
Cena 2 992,39 €

kamagra jelcialis