VEREJNÉ ZHROMAŽDENIE – ČO VYRASTIE V AREÁLI TLAČIARNÍ?


Areál bývalých východoslovenských tlačiarní pri amfiku leží na rozhraní mestských častí Sever a Staré Mesto a aj keď patrí územne pod Sever, jeho ďalší osud sa dotkne aj Staromešťanov, bývajúcich v okolí.

Majiteľ pozemkov žiada Mesto Košice o zmenu z priemyselnej na polyfunkčnú zónu a návrh na úpravu územného plánu.

Ak chcete byť informovaní o všetkom, čo sa tam developer chystá postaviť, príďte na verejné zhromaždenie 20. augusta (utorok) o 17. hodine na Letnú 47.

K stiahnutiu