Verejné ocenenia MČ


Verejnými oceneniami mestskej časti Košice-Staré Mesto sú:

a) Cena Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto

b) Cena starostu mestskej časti Košice-Staré Mesto

 

V mestskej časti Košice-Staré Mesto sú udeľované od roku 2007 podľa Zásad a postupu pre udeľovanie verejných ocenení mestskej časti Košice -Staré Mesto:

Zásady a postup pre udeľovanie verejných ocenení MČ KE SM

 

Sumár verejných ocenení od roku 2007:

Verejné ocenenia 2019

Verejné ocenenia 2018

Verejné ocenenia 2017

Verejné ocenenia 2016

Verejné ocenenia 2015

Verejné ocenenia 2014

Verejné ocenenia 2013

Verejné ocenenia 2012

Verejné ocenenia 2011

Verejné ocenenia 2010

Verejné ocenenia 2009

Verejné ocenenia 2008

Verejné ocenenia 2007