Ihrisko je tu hlavne pre deti a mládež


Ihrisko je tu hlavne pre deti a mládež

Dnes sa staromestský starosta s prednostom MÚ stretli s riaditeľom ZŠ L. Novomeského a riaditeľkou Gymnázia M.R. Štefánika, aby si vyjasnili informáciu, ktorá bola medializovaná na sociálnej sieti, že vedenie úradu nepovolilo vstup žiakom týchto škôl na Multifunkčné ihrisko pri ZŠ L. Novomeského.
Tak, ako sme predpokladali, žiaden problém neexistuje. Riaditeľka sa vyjadrila, že o takejto informácii žiadnu vedomosť nemajú. Ani v zápisniciach z rodičovských združení žiadna zmienka o spomínanom probléme nefiguruje. Práve naopak. Študenti gymnázia počas vyučovacích hodín multifunkčné ihrisko aktívne využívajú.
Podobnú odpoveď vedenie dostalo aj od riaditeľa základnej školy, ktorý tvrdí, že zápisnice ešte nečítal, no žiadnu oficiálnu informáciu o nariadení zákazu vstupu na ihrisko nezachytil.
Stretnutie prinieslo nie len odkomunikovanie spornej informácie a uvedenie záležitosti na pravú mieru, ale aj novú dohodu o bližšej spolupráci. So študentmi gymnázia plánujeme zorganizovať Vianočný turnaj a do budúcnosti je už naplánované aj vytvorenie Staromestskej ligy v minifutbale.

Vedenie úradu vyzýva verejnosť, aby pri akomkoľvek probléme so vstupom na multifunkčné ihrisko obratom informovali sekretariát MÚ: 055/ 6222026, 055/6827121.

V čase od 12,00 do 12,45 bude na ihrisku obedňajšia prestávka, na ktorú má správca nárok. Ak by ste správcu v búdke nezastihli v stanovenom čase, je dosť možné, že potreboval len prirodzenú krátku prestávku.