Vaše domácnosti môže navštíviť zamestnanec Štatistického úradu SR.


EHIS

K stiahnutiu