V SOBOTU 6. JÚNA SKRÁŠĽUJEME MČ STARÉ MESTO! ZRAZ JE PRI TIP TOPE ALEBO ROKOKU O 9. HODINE


Poupratujme si pred letom okolie svojich domov a činžiakov. Vybehnite na čerstvý vzduch a urobte kus poctivej roboty pre prostredie, v ktorom žijete.

Vrecia a rukavice dostanete, veľkokapacitné kontajnery poskytne spoločnosť Kosit!

Čakáme vás na dvoch stanoviskách – OC Tip top a pred reštauráciou Rokoko o 9. hodine.

Dobrovoľníci dostanú každý 1 pár rukavíc a dve vrecia na odpad.

Určené stanovištia kontajnerov, kde bude možné naplnené vrecia prechodne uložiť:

  1. Uzamykateľné stanovište pri predajni FRESH na Magurskej ulici

  2. Uzamykateľné stanovište kontajnerov na Škultétyho ulici

  3. Stanovište kontajnerov na Alvinczyho ulici pri Slovnafte

  4. Stanovište kontajnerov Senný trh

Dva veľkokapacitné kontajnery budú umiestnené v lokalite starého kontajneroviska oproti Bicykle Garage (bývala Poštová Banka) na križovatke Škultétyho/Kuzmányho a na parkovisku – Senný trh.

Odpad bude zvážať z určených stanovíšť do veľkokapacitných kontajnerov Kosit o cca 15. hodine.

Tešíme sa na vás, urobme spolu niečo pre krajšie a zelené Staré Mesto.

Najusilovnejšie partie, ktoré nám pošlú fotografie na redakcia@kosice-city.sk, budú verejne pochválené v Staromestských listoch a dostanú aj voľné lístky na Mestskú krytú plaváreň.