V prieskume otvorenosti samospráv sme najlepší v Košiciach


Transparency International Slovensko uskutočnila pred komunálnymi voľbami prieskum otvorenosti jednotlivých samospráv. Naša MČ Košice – Staré Mesto sa umiestnila na 21. mieste zo 100 a oproti predchádzajúcemu obdobiu v rebríčku poskočila o 41 priečok! V rámci Košíc sme skončili prví. Výsledkom je celkové hodnotenie B a 65%.

Medzi parametrami, ktoré sa hodnotili, boli napríklad prístup k informáciám (získali sme 86%), účasť verejnosti na rozhodovaní (79%), predaj a prenájom majetku (76%), rozpočet a zmluvy (70%).

Zlepšiť sa o 41 miest oproti roku 2016 a zároveň byť najlepším v rámci mesta Košice a jeho mestských častí je nielen mojím vyznamenaním, ale predovšetkým všetkých pracovníkov úradu a našich organizácií, ktorí k tomuto výsledku prispeli. Zároveň je to však aj záväzkom do budúcnosti. Verím, že sa nám podarí prebojovať do elitnej desiatky, aj keď kvôli absencii niektorých hodnotených parametrov nevieme hodnotenie úplne ovplyvniť,“ skonštatoval starosta Ľubomír Grega.

„Transparentnosť miest sme celkovo merali pomocou 105 indikátorov v 11 oblastiach. Vychádzali sme pritom z piatich rôznych zdrojov od webových stránok miest, cez dotazník zaslaný radniciam až po údaje o súťažiach z Elektronického kontraktačného systému. Meranie transparentnosti považujeme za veľmi účinný nástroj na ceste ku kvalitnejšej verejnej kontrole, ktorá môže výrazne zúžiť priestor pre korupčné a klientelistické správanie,“ objasnil riaditeľ TIS Gabriel Šípoš.

Podrobné výsledky hodnotenia, aj s novými analytickými funkciami, nájdete na portáli: //samosprava.transparency.sk/

K stiahnutiu