V posledný januárový deň bude v centre prerušená dodávka elektriny


Východoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že je na 31. januára 2019 v čase od 7.20 hod. do 13.00 hod. naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – STARÉ MESTO v úseku: ul. Hlavná od č.d. 79 po č.d. 93 nepárne, od č.d. 97 po č.d. 109 nepárne, ul. Biela od č.d. 1 po č.d. 7 nepárne, ul. Kováčska od č.d. 32 po č.d. 44 párne.

VDS a.s. je ľúto, že práce, ktoré bezprostredne súvisia s opravou a pravidelnou
údržbou distribučnej sústavy, obmedzia na nevyhnutný čas využívanie elektriny. Údržba je však kľúčová pre zabezpečenie spoľahlivej a bezpečnej
distribučnej sústavy. Je zároveň účinnou prevenciou pred neplánovanými
poruchami na ktoré, na rozdiel od plánovanej odstávky, nedokážu občanov vopred
upozorniť.

K stiahnutiu