V pondelok 11. januára sme otvorili 5 materských škôlok, MŠ Zádielska je zatvorená


Materské škôlky v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Staré Mesto sú otvorené od 11. 1. 2021  pre všetky deti v zmysle platných prijatých opatrení proti zabráneniu šírenia ochorenia COVID – 19, ktorých rodičia prejavia záujem umiestniť dieťa do MŠ.

Preukázanie sa antigénovým negatívnym testom zo strany rodičov detí nie je povinné, ale len dobrovoľné. Povinné preukázanie sa antigénovým negatívnym testom je len pre všetkých zamestnancov MŠ. Doklad o absolvovaní testovania preukáže každý zamestnanec pri nástupe na pracovisko, ktorý nesmie byť starší viac ako 48 hodín. Všetci zamestnanci využili celomestské bezplatné testovanie na Covid 19.

V 5 materských škôlkach a to v MŠ Jarná, Park Angelinum, Tatranská, Rumanova, Hrnčiarska sú všetci zamestnanci negatívni a tak v pondelok škôlky otvorili. MŠ Zádielska bola pri testovaní zistená jedna pozitívna pracovníčka a tak hygiena nariadila zatvorenie škôlky a povinnú domácu karanténu všetkých zamestnancov do 17. januára. 

Od 11. januára sú škôlky otvorené od 6. 30 do 16.30 hod.