V Múzeu Vojtecha Löfflera vo štvrtok otvoria výstavu sochára Michala Machciníka


WUNDER-KAMMER -Michal Machciník

Kabinet kuriozít

Kurátor výstavy: Peter Megyessy

Výstavný projekt predstaví výber z aktuálnej tvorby košického sochára Michala Machciníka (1989). Koncepcia Kabinetu kuriozít je založená na autorských skúmaniach súvisiacich s jeho prebiehajúcim doktorským štúdiom na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach, v ktorých sa venuje skúmaniu sochy z pozícii súčasných filozofických a umeleckohistorických teórií ako je obrat k objektu (Object Turn), objektovo orientovaná ontológia a špekulatívny realizmus.

Pre tieto tendencie je príznačná nová citlivosť, zmena perspektív zažitého nazerania a pohyb po nepreskúmaných terénoch, v nových prostrediach a snaha prekračovať bežne vytýčené hranice pojmov a poznávania. Názov výstavy odkazuje k fenoménu tzv. Wunderkammer, v ktorých sa zhromažďovali objekty najrôznejšieho druhu- od umeleckých diel, cez prírodniny, bizarnosti, hračky prírody, relikvie a podvrhy. Predstavovali predobraz muzeálnej expozície, zárodky vedeckého nazerania na svet a pokus pochopiť a obdivovať univerzum v jeho komplexnosti. V súčasnom zložitom a globalizovanom svete, predstavujúcom ťažko pochopiteľné a neprehľadné sústavy hyperobjektov, predstavuje Kabinet kuriozít metaforu poznávania a fascinácie utváraním a odkrývaním nových vzťahov medzi objektmi a subjektmi.

Autor v expozícii pracuje s priestorovými dielami (sochy a objekty), plošnými dielami i intermediálnymi realizáciami s cieľom vytvoriť unikátny enviroment, reflektujúci novú senzibilitu voči prírode a tematizujúci tribalizmus, prienik civilizácie do prírody, stret kultúr, hybridizáciu prostredí či Cargo kulty.

Michal Machciník je absolvent (2015) magisterského štúdia na Technickej univerzite v Košiciach (Ateliér slobodnej kreativity 3D, Vedúci ateliéru: prof. Juraj Bartusz, akad. sochár, Vedúci magisterskej práce: doc. Mgr. art. Radovan Čerevka, ArtD.). Od roku 2016 je na košickej Fakulte umení doktorandským študentom, jeho školiteľom je školiteľ: prof. PhDr. Peter Rónai, akad. mal. Autorské portfólio je dostupné: http://michalmachcinik.com/.

Vernisáž výstavy sa uskutoční 10. septembra 2020 o 17. hodine na Alžbetinej 2

.

K stiahnutiu