V Löfflerovom múzeu zajtra predstavia kritickú maľbu


V Múzeu Vojtecha Löfflera sa zajtra – štvrtok 13. decembra 2018 o 17.00 hod. – uskutoční vernisáž výstavy CRITICON (Kritická maľba dnes). To najpozoruhodnejšie z modernej kritickej maľby posledných rokov, čo sa vytvorilo v stredoeurópskom regióne, nájdu návštevníci prostredníctvom tvorby trinástich autorov zo Slovenska i Českej republiky.

Zámerom výstavného projektu je prezentovať aktuálne podoby súčasného obrazu v českom a slovenskom kontexte so silným politicko-sociálnym podtextom. Ukázať maľbu ako živé médium, ktoré dokáže reflektovať súčasný svet kriticky a analyticky a pritom absorbovať rozličné vplyvy a vizualitu masmédií, digitálnych médií až po streetart.

Pred 25 rokmi i teraz

Kurátorom výstavy je Vladimír Beskid, ktorý otváral aj prvú výstavu Múzea Vojtecha Löfflera v roku 1993. Výstava CRITICON bude oslavou činnosti múzea počas celej jeho existencie, ktorá bola podmienená predstavovaním výtvarného umenia súčasnosti.

Pozrieť si môžete široké spektrum prác autorov Ivana Csudaia, Michala Černušáka, Jiřího Davida, Lucie Dovičákovej, Slava Durkaja, Martina Kochana, Mareka Medunu, Pasta Onera, Daniela Pitína, Jiřího Surůvku, Erika Šilleho, Jána Vasilka a Vlada Yurashka.

Výstava potrvá do 27. januára 2019.