V APRÍLI ROZDÁME STAROMEŠŤANOM V HMOTNEJ NÚDZI POTRAVINOVÉ A HYGIENICKÉ BALÍČKY


Určené jednotlivcom, rodinám s deťmi, dôchodcom, invalidom a zdravotne ťažko postihnutým, ktorí sú príjemcami pomoci v hmotnej núdzi a ocitli sa v mimoriadne nepriaznivej situácii, z ktorej sa sami nedokážu dostať.

Staromešťania, ktorí sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi, si 5. apríla 2023 v čase od 10. do 12. hod môžu vyzdvihnúť balíček potravinovej pomoci na prízemí staromestskej Sobášnej siene na Hviezdoslavovej 7 – vchod od kvetinárstva.

Výdaj balíkov s hygienickými potrebami sa uskutoční 12. apríla 2023 v čase od 10. do 12. hod na rovnakom mieste.

Výdaj potravinových a hygienických balíkov pre ľudí v hmotnej núdzi uskutoční MČ Košice – Staré Mesto v spolupráci s Gréckokatolíckou eparchiálnou charitou Košice ako výsledok realizácie operačného programu Európskej komisie. Zámerom je znížiť ekonomické zaťaženie sociálne najslabších skupín, zabezpečením základných potravín a hygienických potrieb.

kamagra jelcialis