Už zajtra oceníme významných Staromešťanov


Už zajtra oceníme významných Staromešťanov

Aj tento rok udelíme verej né ocenenia významným osobnostiam Starého Mesta. Cenu Miestneho zastupiteľstva a cenu starostu mestskej časti Košice-Staré Mesto získa spolu 6 jednotlivcov a dva kolektívy.

Odovzdávanie verejných ocenení sa uskutoční 13.11.2014 (štvrtok) o 16.00 hod v Radničnej sále MÚ (vchod zo Strojárenskej ulice). Podujatie je verejné bez vstupného.