UŽ VO ŠTVRTOK, 28. MÁJA OTVÁRAME DVE ZAUJÍMAVÉ VÝSTAVY V MÚZEU VOJTECHA LÖFFLERA


Vážení návštevníci Múzea Vojtecha Löfflera, 

srdečne Vás pozývame na prehliadku výstav KONIAREK U LÖFFLERA a ODHALENÉ ARTEFAKTY DEPOZITÁRA – rozšírenie stálej expozície múzea. Sprístupnenie oboch výstav bude vo štvrtok 28. mája 2020 od 10:00 hod. v Múzeu Vojtecha Löfflera na Alžbetinej 20. Výstavy budú trvať do 21. júna 2020.

Výstava KONIAREK U LÖFFLERA predstavuje reprezentatívny výber diel sochára Jána Koniarka zo zbierok Galérie Jána Koniarka v Trnave. Ťažisko výstavy tvorí komorná plastika (voľné plastiky, portréty a reliéfy). Tá na rozdiel od pomníkovej tvorby nedisponuje prílišnou konzervatívnosťou a je lepším svedectvom Koniarkovho progresívneho výtvarného jazyka z veľkej časti založeného na rodinovskej inšpirácii, čo sa odzrkadlilo najmä v typicky hrubom vrstvení hmoty, či povrchovej modelácii sochy zvýrazňujúcej efekt svetla a tieňa. Výstava je org anizovaná v spolupráci s Galériou Jána Koniarka v Trnave. V roku 2020 Galéria Jána Koniarka prichádza s dvojicou výstav prezentujúcich dielo kľúčovej postavy slovenského moderného sochárstva Jána Koniarka mimo trnavský región. Deje sa tak aj z dôvodu rekonštrukcie Nového krídla Koppelovej vily (od 16. 10. 2019), v ktorom bola stála expozícia Sochár Ján Koniarek prezentovaná a znova bude reinštalovaná až od roku 2021. Kurátor výstavy: Filip Krutek

Komorná výstava ODHALENÉ ARTTEFAKTY DEPOZITÁRA ponúka návštevníkom možnosť zoznámiť sa s dielami, ktoré po väčšinu času ukrýva depozitár, pričom niektoré má možnosť vidieť verejnosť po prvýkrát. Vojtech Löffler zanechal po sebe nielen rozsiahlu umeleckú pozostalosť spočívajúcu z jeho diel, ale aj veľkú zbierku umeleckých diel a predmetov z keramiky, kameniny a porcelánu. Zbierky múzea vo verejnosti rezonujú predovšetkým stálou expozíciou autoportrétov regionálnych umelcov. Významnú časť zbierky tvorí tiež kolekcia malieb, grafík a kresieb zobrazujúcich architektonicko-krajinárske námety, akty a figuratívne kompozície, ktoré prezentujeme. Aj v nej sa prejavuje príklon umelca k realisticko-impresionistickej tradícii so silným zobrazovacím akcentom. Pri zbieraní diel sa však nevyhýbal ani geometrickej abstrakcii. Medzi autormi zastúpenými na výstave nájdeme K. Kőváriho-Kačmarika, E. Króna, J. Szabóa, E. Spannerovú alebo J. Collinásyho. Hlavným motívom rozšírenej stálej expozície v podobe komornej výstavy je priblíženie zriedka vystavovaných alebo vôbec nevystavovaných diel z depozitára, ktoré dopĺňajú už prezentované diela kolekcie, ktorú môžeme charakterizovať ako zbierku vnímavého umelca, otvoreného podnetom, s akcentáciou človeka a ľudských zručností.