ÚSPECH MČ KOŠICE – STARÉ MESTO! ZÍSKALI SME GRANT VO VÝŠKE 76 659,51 EUR


Projekt s názvom Podpora rozvoja digitálnych a komunikačných zručností zamestnancov Miestneho úradu MČ Košice – Staré Mesto podporilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Zámerom projektu v objeme 76 659,51 eur  je rozvíjanie komunikačných a digitálnych zručností a vedomostí v oblasti legislatívy samosprávy. Komunikácia je potrebná zo stany MÚ nie len s občanmi ale aj s inými verejnými, štátnymi a súkromnými organizáciami.

Počas trvania projektu (2/2023 – 12/2023) budú zamestnanci školení odborníkmi na samosprávu, ktorí sa zaoberajú školeniami, prezentáciami s tým spojenými.

Tieto školenia pomôžu zvládať odborne náročné úkony, stresové situácie a zároveň budú zamestnanci pripravení na možné budúce krízové situácie.

kamagra jelcialis