Úradné hodiny


Úradné hodiny – Miestny úrad MČ Košice-Staré Mesto
Pondelok 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00
Utorok 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00
Streda 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Štvrtok
Piatok 8:00 – 13:00

 

Úradné hodiny – Kancelária prvého kontaktu (osvedčovanie podpisov a listín)
Pondelok 8:00 – 16:00
Utorok 8:00 – 16:00
Streda 8:00 – 17:30
Štvrtok 8:00 – 17:00
Piatok 8:00 – 13:00

 

V zmysle Uznesenia vlády SR č. 77 z 5. februára 2021 oznamujeme, že od 1. marca 2021 do 19. marca 2021 Miestny úrad mestskej časti Košice-Staré Mesto funguje v obmedzenom režime.

Úradné úkony, ktoré nemôžu byť vykonané zaslaním zásielky, alebo prostriedkami diaľkovej komunikácie si dohodnete na tel. č.: 

Matričné úkony:    
Rodná matrika – 055/6827 110
Sobášna matrika – 055/6827 173
Úmrtná matrika – 055/6827 172

Evidencia obyvateľstva: 055/6827 150

Evidencia psov a rybárske lístky: 055/6827 150

Podateľňa: 055/6827 130

Osvedčovanie podpisov a listín: 055/6827 130

Všetky kontakty nájdete na:  https://kosice-city.sk/kontakt/

V zmysle Vyhlášky ÚVZ SR je potrebné sa preukázať potvrdením o negatívnom výsledku AG testu, alebo potvrdením o negatívnom výsledku RT – PCR testu nie starším ako 7 dní.

 

Vstup do budovy bude možný za dodržania týchto hygienických opatrení:

  • dodržiavanie nosenia ochranných rúšok osobami pohybujúcimi sa v budove miestneho úradu,
  • použitie dezinfekcie rúk pri vstupe do budovy,
  • dodržiavanie vzdialenosti medzi osobami minimálne 2 m.

Ďakujeme, že sa správate zodpovedne a rešpektujete pokyny vydané Úradom verejného zdravotníctva SR.

 

kamagra jelcialis