Úradné hodiny


 ÚRADNÉ HODINY – Miestny úrad  mestskej časti Košice-Staré Mesto

    pondelok

7:30 – 12:00

 13:00 – 15:30

    utorok

7:30 – 12:00

    streda

 8:00 – 12:00

13:00 – 17:00

    štvrtok

    piatok

 8:00 – 12:00

 ÚRADNÉ HODINY – Kancelária prvého kontaktu – podateľňa

    pondelok

7:30 – 16:00  

    utorok

7:30 – 16:00

    streda

7:30 – 17:00  

    štvrtok

7:30 – 16:00  

    piatok

7:30 – 12:00  

ÚRADNÉ HODINY – MESTO KOŠICE – STAVEBNÝ ÚRAD  – pracovisko Košice-Staré Mesto

    pondelok

8:00-12:00

 13:00-15:00

(podateľňa do 15.00 hod.)

    utorok

 –

    streda

8:00-12:00

 13:00-16:00

(podateľňa do 16.00 hod.)

    štvrtok

 –

    piatok

 8:00-12:00