Úradné hodiny


 ÚRADNÉ HODINY – Miestny úrad  mestskej časti Košice-Staré Mesto

    pondelok

8:00 – 12:00

 13:00 – 16:00

    utorok

8:00 – 12:00

13.00 – 16.00

    streda

 8:00 – 12:00

13:00 – 17:00

    štvrtok

    piatok

 8:00 – 13:00

 ÚRADNÉ HODINY – Kancelária prvého kontaktu   (osvedčovanie listín a podpisov)

    pondelok

8:00 – 16:00  

    utorok

8:00 – 16:00

    streda

8:00 – 17:30  

    štvrtok

8:00 – 17:00  

    piatok

8:00 – 13:00  

 

Stránkové  hodiny 

Stavebného  úradu mesta Košice

pracoviska Košice – Staré Mesto

 pondelok 8:00 – 12:00  13:00 – 15:00
utorok
streda 8.00 – 12:00 13:00 – 16:00
štvrtok
piatok 8:00 – 12:00