Zmena Všeobecne záväzného nariadenia MČ KE SM č. 4/2019 o poskytovaní príspevku na stravovanie dôchodcov

11. septembra 2020