Žiadosť o vyvesenie výzvy na odstránenie vozidla na úradnej tabuli.

4. februára 2019

Žiadosť