Žiadosť o vyvesenie oznámenia o mieste uloženia písomnosti.

28. septembra 2020

Oznámenie – Mesto Hlohovec.