VZN MČ KE SM č. 2/2019, ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre príležitostné trhy na Dominikánskom námestí v Košiciach

14. marca 2019