VZN MČ KE SM č. 1/2019, ktorým sa vydáva Trhový poriadok trhoviska na Dominikánskom námestí v Košiciach

14. marca 2019