Výlepné plochy pre kandidátov na prezidenta SR – oznámenie

26. februára 2019