Všeobecne záväzné nariadenie MČ KE SM č. 4/2019 o poskytovaní príspevku na stravovanie dôchodcov

9. júla 2019

VZN 2019-4 o poskytovaní príspevku na stravovanie dôchodcov