Verejná vyhláška – vo veci prejednania dedičstva po neb.Karol Kanász.

18. marca 2019

Verejná vyhláška