Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – Medzinárodná korporácia podpory podnikania, a.s.

22. januára 2020

Verejná vyhláška