Stavebné úpravy dvorového krídla budovy na ul.Hlavná 83, Košice – oznámenie o pokračovaní v konaní a o doplnení podkladov.

8. augusta 2019

Oznámenie