Stavebné úpravy dvorového krídla budovy na ul.Hlavná 83, Košice – oznámenie o pokračovaní územného konania a nariadenie ústneho pojednávania.

7. septembra 2021

Oznámenie /formát .pdf - 2.17 MB/