Stavebné povolenie – stavebné úpravy bytu č.5 a č.6, Jarná 2, Košice.

2. júla 2019

Stavebné povolenie