Stavebné povolenie-„Stavebné úpravy bytu č. 3, 1. poschodie, Jarná 10, Košice“ pre Ing. Rabik, Ing. Rabiková

22. apríla 2020

Stavebne povolenie-Rabik, Rabikova